IMY vägleder verksamheter vidare inom AI och GDPR

Bild På Domarklubba

Foto: Adobe stock

När IMY nu summerar 2023 i sin årsredovisning till regeringen, innehåller den fler tillsyner än tidigare och bidrag till brottsbekämpande lagstiftning mixat med vägledning inom AI.

AI-boomen förra året syntes även hos IMY som bland annat hjälpte till att staka ut vägen för innovationsaktörer, i hopp om att främja utveckling som sker hållbart och med hänsyn till integritet. Att nya frågor föds med den nya tekniken är tydligt, inom såväl privat som offentlig sektor. 

– Vi är första myndighet i Sverige som har en regulatorisk sandlåda. Nu har vi genomfört två projekt, det första om federerad maskininlärning av AI i vården och det andra om sensorer som alternativ till kamerabevakning för att mäta trygghet i det offentliga rummet. Arbetet är mycket efterfrågat och vi tycker att det är ett värdefullt och givande arbetssätt, säger David Törngren, vikarierande generaldirektör för IMY i ett pressmeddelande.

Nytt rättsläge ställer nya krav – och leder till ny klagomålshantering

2023 inledde IMY totalt över 200 tillsynsärenden och beslutade om sanktionsavgifter om över 120 miljoner kronor. Detta att jämföra med 121 ärenden och beslutade sanktionsavgifter om 10 miljoner år 2022.  
 
2023 slogs det bland annat fast att en person som lämnar in ett klagomål till IMY har rätt att överklaga om inte IMY gör det som begärs i klagomålet. Nästa år antas en ny förordning om gränsöverskridande ärenden om klagomål och tillsyn enligt GDPR att komma. Dessa förändringar, ihop med den övriga utvecklingen, kommer enligt David Törngren att ställa nya krav på IMY att jobba smartare och nyttja resurser på ett mer effektivt sätt.
 
Framöver hoppas myndigheten bland annat att bidra ytterligare till lagstiftningsarbetet på det brottsbekämpande området, med fler åtgärder mot organiserad brottslighet och skjutvapenvåld.

23 februari 2024Uppdaterad 23 februari 2024Reporter Therese BengtnerIMY

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng