Google backar satellitprojekt för global övervakning av metanutsläpp

Oljefält I Kanada; Google, Ai, Satellit, Klimat

Oljeanläggning i Kanada.

Ett nytt satellitprojekt ska samla in data om globala metanhalter. Satelliten kommer främst att fokusera på att kartlägga utsläpp från olje- och gasanläggningar. Projektet genomförs i ett samarbete mellan Google och den USA-baserade ideella organisationen Environmental Defense Fund.

Satellitprojektet är planerat att starta under mars månad och ska hämta hem information som krävs för att skapa en detaljerad så kallad metankarta på Google Earth Engine. Det rapporterar BBC.

Google AI-verktyg hjälper

Mycket metan produceras av jordbruk och avfallshantering, men Googles projekt kommer att fokusera på metanutsläpp vid olje- och gasanläggningar. Genom att använda Googles AI-verktyg är förhoppningen att man inom projektet kan identifiera och kartlägga metanläckor på olje- och gasinfrastruktur över hela världen.

Enligt Google kommer insamlad data att göras tillgänglig för berörda länders regeringar, medan företag som äger infrastrukturen i fråga inte kommer att få specifik information om läckor. Man kommer inte att erbjuda realtidsdata, utan kommer att uppdateras ungefär varannan vecka.

– Vårt jobb är att göra information tillgänglig, kommenterar bolaget, och säger att det är upp till myndigheter att kräva nödvändiga förändringar.

Komplement till befintliga verktyg

Projektet är tänkt att fungera som ett komplement till befintliga verktyg som används för att studera utsläpp. 

EU har tidigare lagt fram förslag för att minska metanutsläpp, inklusive krav på reparation av läckor för olje- och gasoperatörer. Trots tidigare ansträngningar från andra aktörer att övervaka metanhalter förblir de enligt Nasa höga. Den amerikanska rymdmyndigheten rapporterar att metangasens nivåer har mer än fördubblats de senaste 200 åren.

16 februari 2024Uppdaterad 16 februari 2024Reporter Tim LefflerhållbarhetFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng