Forskning: Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

Människor Som Går På Gata

Foto: Adobe stock

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i utvecklingsstadiet. 

– Det gör det möjligt att utveckla AI som inte bara erbjuder funktionella lösningar utan också kan tolka och förutse människors behov, säger Vasiliki Kondyli, som skrivit avhandlingen, via ett pressmeddelande. 

Vasiliki Kondyli har utvecklat en metod som kombinerar verktyg och tekniker från AI, design och kognitiv psykologi. Detta för att studera hur människor i olika miljöer tänker, förstår, lär sig, minns och nyttjar information från sin omgivning. 

– I mina studier har jag framför allt fokuserat på att överföra kunskap om hur vi utför vardagliga uppgifter på ett sätt som AI-systemen förstår. Till exempel hur vi kör och hur vi rör oss i trafiken eller i byggnader där synen och vår förmåga att navigera i miljöer är avgörande.

Självkörande fordon och designassistent

Därigenom kan AI-system förutse brister i mänskliga handlingar och på så sätt hjälpa oss med exempelvis bilkörning. Vasiliki Kondylis metod har testats på två områden, nämligen självkörande fordon och AI som designassistent. 

Resultaten visar att människans visuella uppmärksamhet och förmåga att orientera sig försämras i komplexa miljöer. Då ökar antalet misstag. I väldigt komplicerade situationer har dock människor förmågan att ändra strategi, ignorera irrelevanta detaljer och prioritera det som är viktigast.

– Genom att använda denna kunskap om mänskligt beteende kan vi utveckla teknologier som kan stötta oss i komplexa situationer och anpassa sig efter våra beteendeförändringar i realtid. Med den tvärvetenskapliga metoden kan vi på ett systematiskt sätt integrera kunskap om mänskligt beteende i AI. Det är lika viktigt i utvecklingsstadiet som vid den slutliga utvärderingen av AI-systemen i verkliga situationer, säger Vasiliki Kondyli.

27 februari 2024Uppdaterad 27 februari 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng