Falu Energi & Vattens framtid: Datadrivet och automatiserat

Västermalmsverket Faluns Kraftvärmeverk

Faluns kraftvärmeverk Västermalmsverket. Foto: Falu Energi & Vatten

Det kommunalägda energiföretaget Falu Energi & Vatten är inne i en bred digitaliseringsresa där man dels försöker bli mer automatiserade genom RPA och dels mer datadrivna och prediktiva. Därtill satsar företaget på att bli bättre på AI.

– Ekonomiavdelningen använder RPA inom några olika processer, bland annat vid fakturering. Här tittar vi nu på hur tekniken även kan vara till nytta inom andra delar av företaget. Det finns många processer som kan komma att automatiseras med hjälp av RPA framöver, säger Åsa Lindman, it-chef på Falu Energi & Vatten.

Åsa Lindman har varit it-chef på Falu Energi & Vatten sedan 1 augusti. På hennes avdelning för it och utveckling ligger en hel del fokus på data och hur man till exempel kan använda olika sorters mätvärden på ett gynnsamt sätt. Därigenom kan företaget även ta fram nya tjänster. 

– Om vi tillhandahåller fler mätvärden till våra kunder kan de bland annat förstå hur deras elkostnader fungerar, vilka deras energitjuvar är, när på dygnet elen kostar som mest och så vidare. På så vis kan vi hjälpa dem att bli mer hållbara samtidigt som de sparar pengar.

Och mätvärdena handlar inte bara om att undvika dyra elräkningar. Det kan även få en positiv konsekvens för fler aktörer i samhället, enligt Åsa Lindman.

– Nya vattenmätare kan lyssna efter potentiella vattenläckor och spåra dem. Därigenom kan läckorna spåras och hanteras innan de eskalerar, vilket är välkommet både för våra kunder och försäkringsbolag.

– Nätet hör den potentiella läckan och signalerar till oss. Vi hör av oss till kunden och kan varna innan olyckan är skedd.

Brist på tid och samarbeten

Men det finns också utmaningar med digitaliseringsarbetet. Falu Energi & Vatten är en relativt liten och slimmad it-organisation och tiden räcker inte alltid till för utveckling.

Eget Foto Åsa (002)

Åsa Lindman, it-chef på Falu Energi & Vatten.

– Det finns många idéer från verksamheten på saker som vi skulle vilja testa, men tiden sätter begränsningar. Alla har så mycket att göra. Vi behöver bli bättre på att avsätta tid till att testa och experimentera.

– Vi behöver också bli bättre på att samarbeta. I dagsläget jobbar vi tight ihop med Borlänge Energi, där vi nyttjar varandras erfarenheter. Men vi skulle kunna bli ännu bättre på att dela kunskap med andra energibolag och på att ta in externa resurser som är experter på olika områden. Vi kan inte ha all kompetens inhouse.

Hur kommer Falu Energi & Vatten att se annorlunda ut digitalt om 24 månader?

– Vi kommer att ha utökat användandet av AI för att dra slutsatser kring all data vi får in. Inte bara när det gäller mätvärdestjänster utan förhoppningsvis även när det handlar om elinstallationer, reningsverk, kraftstationer och så vidare. Vi kan stärka försörjningen inom flera delar av el, vatten och värme genom att använda oss mer av AI.

– Ambitionen är att vi också har en mer prediktiv dataanalys på plats och att vi därigenom har utvecklat fler tjänster. Exempelvis kan vi, som jag nämnde tidigare, både hjälpa våra kunder att förutspå vattenläckor och att sänka sina elpriser.

14 februari 2024Uppdaterad 15 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonenergi

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng