Cybercampus Sverige invigt – erhåller 100 miljoner

Cybercampus Invigt

David Olgart, föreståndare för Cybercampus Sverige, civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M), utbildningsminister Mats Persson (L) och KTH:s rektor Anders Söderholm.

Igår invigdes Cybercampus Sverige på KTH. De kommande åren satsar regeringen 100 miljoner kronor på projektet, vars syfte är att stärka landets cybersäkerhet, motståndskraft och konkurrenskraft. 

Det nyinvigda Cybercampus Sverige är en nationell satsning och samarbete mellan universitet, yrkeshögskolor, institut, myndigheter och företag över hela Sverige. Projektet syftar till att möjliggöra forskning, innovation och utbildning för cybersäkerhet och försvar, bortom det som enskilda organisationer kan genomföra. 

Genom Cybercampus ska Sverige nu få samma förutsättningar som exempelvis Schweiz och Frankrike har haft sedan tidigare. Nationer som har liknande behov av kompetensförsörjning, forskning och innovation på cybersäkerhetsområdet.

– Nu kan vi nyttiggöra resultaten från planeringsprojektet som varit avgörande för att omhänderta alla kloka synpunkter som förts fram i workshopar och möten med intressenter från hela Sverige, säger David Olgart, föreståndare vid Cybercampus Sverige.

100 miljoner kronor

Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner för att utveckla projektet de kommande åren. En investering som ska komma både akademin och organisationer från offentlig och privat sektor till dels när de ska samverka genom forskning, innovation och utbildning. 

– Det försämrade omvärldsläget och den senaste tidens cybersäkerhetsincidenter visar vikten av att ha en mötesplats för att tillvarata expertråd och diskutera de komplexa utmaningarna vi står inför. Det är nödvändigt för att bidra till ett motståndskraftigt och cybersäkert digitaliserat Sverige. Därför är det viktigt att etablera partnerskap som säkerställer tillgång till tvärvetenskapliga kompetenser och resurser från hela Sverige, säger David Olgart.

8 februari 2024Uppdaterad 8 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng