Bara hälften av svenska storföretag följer sin 3-2-närvaropolicy

Stort Kontor Med Tomma Kontorsstolar

Foto: Adobe stock

Många stora företag erbjuder sina anställda distansarbete två dagar i veckan, men i realiteten jobbar medarbetare på distans mycket mer än så. En ny kartläggning visar att bara hälften närvarar på kontoret i den mängd som policyn säger.

– Vi häpnade över utfallet, det var mycket lägre kontorsnärvaro än vad vi trodde. Företagen är extremt oroliga och säger att det här är uppe konstant på alla möten, säger Christina Bodin Danielsson, arkitekt och docent i arkitektur vid KTH, till Dagens Industri. 

På uppdrag av fastighetsbolaget Areim har Christina Bodin Danielsson undersökt hur kontorsnärvaron ser ut på svenska storföretag. Studien genomfördes på 53 företag och organisationer där samtliga har mer än 500 anställda. Av dessa har 51 verksamheter en 3-2-närvaropolicy, vilket innebär tre dagars kontorsnärvaro och två dagars arbete på distans. 

Hälften av företagen når inte 40 procent närvaro

Men undersökningen visar något annat, nämligen att hälften av företagen inte ens når upp till 40 procents närvaro, vilket är mycket lägre än vad företagens närvaropolicies säger. 

– Det är inte 3-2. Man är inte inne på kontoret tre dagar eller mer. Vi har organisationer som ligger på 20 procents närvaro i undersökningen. Samtidigt har vi också företag i studien som ligger på 70-80 procents närvaro. Då är det i högre grad mer centralt lokaliserade kontor. 

Tvång inte aktuellt

Men att tvinga personalen tillbaka till kontoren är inte heller aktuellt för företagen, menar Christina Bodin Danielsson. 

– Nej, det vill de inte för då tror de att de tappar kompetens, särskilt it-utvecklare och specialister som är svåra att rekrytera. 

I studien går det även att se att färre medarbetare på kontoren ökar risken för minskad kunskapsöverföring, innovation och utveckling.

14 februari 2024Uppdaterad 14 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonarbetsplats

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng