Agilt Alvesta ska skapa ytterligare värde för kommunmedborgarna

Alvesta Järnvägsstation, Bild Från Marken; It Arenan, Verksamhetsutveckling, Digit

Alvesta kommun är en av de hundratals kommuner och myndigheter som anslutit till projektet Digital mognad i offentlig sektor. Genom att delta har Alvesta fått en konkret modell för att mäta nyttan med digital utveckling och kan inspireras av hur andra gjort. Kommunens it- och digitaliseringschef Dzumret Pelivani hoppas att detta ska leda till en agil organisation som skapar maximal nytta för medborgarna.

Digital mognad i offentlig sektor är ett projekt startat av Europeiska socialfonden i Sverige (EFS) och har drivits av SKR, utifrån en modell framtagen av Göteborgs universitet. Idag heter det Nationellt kompetenscenter Digital Mognad och inom ramen för initiativet mäts organisationers effektivitet och innovationskraft, och utifrån deras digitala arv införs nya sätt att tänka och arbeta för att skapa nytta.  

Vill lämna "mittenland"

Alvesta kommun hoppade på tåget i början av året och upplever att de befinner sig ungefär i samma fas som de flesta andra deltagarna.

– Vi är i ett slags mittenland, varken bättre eller sämre någon annan. Vi behöver jobba mycket mer med innovation allihop, och tänka på nya sätt. Man pratar mycket om omställning och transformation men det är egentligen inte i de orden man ska tänka. Digital utveckling är egentligen verksamhetsutveckling med digitala verktyg. 
 
Viktigast på resan är att säkerställa att alla jackar in. Dzumret Pelivani är stolt över att samtliga bolag och förvaltningar, ihop med it-avdelningen, räckt upp handen. Nyckeln för att uppnå detta har varit tydliga prioriteringar. 
 
– Vi har pratat mycket i ledningsgruppen, framställt mätningen och jobbet vi behöver göra, och fått flera att ställa sig bakom. När vi gjort mätningen har vi insett vad vi behöver förbättra, och arbetsgruppen har enats i prioriteringar för att vi ska få så stor utväxling som möjligt. Gör man något på ett ställe så ska det hjälpa till någon annanstans.

Agenda 2030 viktig

Nu fortsätter förbättringsarbetet med fokus på att väva in viktiga Agenda 2030-mål, förutsatt att regeringen inte sätter en annan riktning. De största fördelarna tycker Dzumret Pelivani är att inte behöva uppfinna hjulet igen. 
 
– Det gäller att dra nytta av att vi har så lika verksamheter. Varför göra olika om vi ändå har likadana verksamheter? Det finns ganska många mindre kommuner som behöver samverkan för att lyckas. Här kan vi titta på genomförda projekt och ta det som skapar mest effekt vidare.  
 
Områden som prioriterats för Alvesta kommun är kompetensförsörjning och att se till att medarbetarna utbildas i rätt verktyg. Men också styrning; att tydliggöra hur verksamhetsutveckling och innovation ska kunna gå hand i hand. Målbilden framåt är tydlig: 
 
– Jag hoppas att vi uppnår en organisation som är väldigt agil och snabbt kan ta emot olika digitala initiativ från verksamheten. Och att vi inser att digitalisering inte är ett självändamål utan ett verktyg.  
 
Hur ska ni lyckas med det? 

– Jag tror att man måste få digitalisering att bli en del av vardagen; det är inte it-avdelningens ansvar utan det är allas ansvar. Vi utvecklar inte it för oss själva utan för våra medborgare, och för att de ska få en fin vardag.  

8 februari 2024Uppdaterad 9 februari 2024Reporter Therese BengtnerdigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng