Utredning: Bättre hantering av cyberincidenter i betalningssystemet

Röd Varning Och Finansgrejs

En ny krishanterande funktion föreslås inrättas vid Riksbanken. Funktionen ska kunna agera i händelse av olika slags allvarliga driftstörningar i betalningssystemet eller i den finansiella sektorns digitala infrastruktur.

– Att stärka Sveriges motståndskraft mot cyberhot är en prioriterad fråga för regeringen och behovet av en funktion för operativ krishantering har framhållits länge. Det är därför välkommet att utredningen nu lämnas, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman, i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen pekade redan 2007 på att det behövs en tydligare ansvarsfördelning för operativ krishantering inom betalningssystemet. Också internationella valutafonden (IMF) har efterfrågat ett tydligare ramverk för att hantera cyberincidenter och operativa kriser.

Betalningar i kris och fred

Riksbanken föreslås få en funktion som kan agera i händelse av kris. Det är Riksbanken som tillhandahåller Sveriges centrala betalsystem RIX, och ansvarar för att svenska medborgare ska kunna utföra betalningar i fred såväl som i krissituationer. Man har också i uppdrag att övervaka den finansiella infrastrukturen.

Utöver Riksbanken föreslås Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och en del finansiella företag ingå i arbetet.

– En funktion för operativ krishantering är en viktig pusselbit som saknas i dag. Här krävs samarbete och handlingskraft. Den rollfördelning vi har i dag är i grunden bra men eftersom det handlar om samarbete mellan å ena sidan myndigheter under dels regeringen, dels riksdagen, och å andra sidan privata företag, finns det ett värde av större tydlighet kring vem som gör vad i skarpt läge, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

29 januari 2024Uppdaterad 29 januari 2024Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng