Svenskar vill åt hemmajobben – annars blir det nobben

Tjej Glad Hemma Vid Dator; Globalconnect, Arbetplats, Sverige

Närmare varannan svensk väljer bort arbetsplatser som inte kan erbjuda hemmajobb. Det visar en undersökning från Globalconnect. Samtidigt visar en ny studie från KTH att låg närvaro på kontoret kan påverka organisationen negativt.

– Hybrid- och distansarbetet är här för att stanna och för svenskar är det särskilt viktigt när man väljer arbetsgivare. Det gäller därför för arbetsgivare att se till att distansarbete fungerar i företagens organisation och arbetssätt. Digitalisering och automatisering är viktigt för att ta svenska företag framåt och det börjar med att alla på företaget ska kunna lita på att den digitala infrastrukturen i bolaget klarar av det moderna arbetssättet, säger Henrik Hammarström, chef för B2B Globalconnect Sverige, i ett pressmeddelande.

I Danmark är siffran 19 procent och i Norge 38 procent – men i Sverige har 44 procent funderat på att byta jobb för att kunna arbeta hemma mer.

Fenomenet hemarbete är ett ämne som tenderar att engagera, och en del menar att det kan leda till minskad stress för medarbetaren, medan det också riskerar att öka stressen, eftersom arbetet blir mer närvarande i ens liv, vilket bland annat en undersökning från FN lyfter.

Ny studie: 60 procent av arbetet på distans

KTH är ytterligare en aktör som undersökt den nya arbetstillvaron. I en ny studie säger 40 procent av de tillfrågade organisationerna att 60 procent av arbetet numera görs på distans – trots att många arbetsgivare har krav på en betydligt högre närvaro.

– Organisationerna oroas av att en stor andel av medarbetarna betraktar den externa arbetsplatsen, oftast i bostaden, som sin huvudsakliga arbetsplats. Det har skett en förskjutning hos medarbetarna från det gemensamma intresset till det egna. Studien visar att många organisationer är rädda för att tappa viktig kompetens vilket gör frågan svårhanterlig, säger Christina Bodin Danielsson, arkitekt och docent vid KTH och forskaren som lett studien, i ett pressmeddelande.

Lojalitet och samarbete bra…

Enligt Christina Bodin Danielsson har tolkningen av vad ett kontor är till för förändrats sedan pandemin. Numera anses syftet med ett kontor vara att i första hand tillgodose arbetsspecifika behov och erbjuda utrymmen för interna och externa möten. Men kontoret som en plats för att främja samarbete, lojalitet, innovationskraft och produktivitet har däremot försämrats.

– Organisationer rapporterar försämringar på alla dessa fyra områden efter pandemin. Utöver detta beskriver de andra risker med att färre är på kontoret. Nyanställda och unga i organisationerna saknar stöd från mer erfarna medarbetare. Förståelsen för varandras arbete kan bli mindre när det informella kittet inte finns på samma sätt som tidigare. Videomöten kan inte ersätta de spontana och informella mötena mellan kollegor, där nya idéer, problemlösning och förståelse kan uppstå.

…men distansarbete bäst

Trots detta anser alltså många svenska medarbetare enligt Saleforce undersökning att hemmajobbsglaset är halvfullt.

– Distansarbete ställer krav på arbetsgivarna men de är inte på något sätt orimliga. Att inte prioritera digitalisering och automatisering gör på kort sikt att företaget riskerar att tappa kompetenta medarbetare och på lång sikt att tappa relevans, säger Henrik Hammarström.

18 januari 2024Uppdaterad 18 januari 2024Reporter Tim LefflerarbetsplatsFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng