Split vision – och Computer vision – för Boliden

Kordel Boliden

Foto: Boliden, Kai-Inge Melkeraaen

För Boliden innebär digitaliseringen att alla anställda i gruvan också är it-användare, vilket ställer höga krav på it. Göran Kördel är CIO och jobbar enligt visionen att digitalisering ska bidra till ökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö med högre säkerhet, och mer hållbara verksamhetsprocesser.

– För det första ska vi stötta och möjliggöra automation, vilket idag handlar väldigt mycket om uppkopplade självgående maskiner, sensorer och sådana saker. För det andra ska all data från dem tas om hand, och användas för att optimera våra processer. För det tredje ska vi säkerställa att alla anställda hos oss har bra digitala arbetsverktyg.

Samtidigt som vinningarna är många, är det viktigt att reflektera över den påverkan som it har på miljön, menar Göran Kördel. Den ökande AI-användningen är en del i det.

– Redan idag konsumerar it fem till tio procent av all världens el, och två procent av koldioxidavtrycket kommer från it. Detta kommer att öka av de nya, stora språkmodellerna, delvis utifrån vilket programmeringsspråk som används, som Python eller Java. Detta gör att vi måste tänka till kring hur vi ska utveckla och använda tekniken på bästa sätt.

Finns mer att göra

För att försöka minska Bolidens miljöpåverkan ser Göran Kördel att it kan bidra från flera håll:

– Både AI och digitalisering/it generellt har två aspekter. Vi kan använda det för att förbättra en organisations miljöarbete och minska koldioxidutsläppen, genom att optimera energiåtgång och processer för att få ut mer med samma medel. Vi behöver också se över hur vi levererar it, med återtag och återanvändning av it-produkter, vilket vi gör redan idag. Men det är bara en liten del. Att förlänga livslängden på prylar är jätteviktigt eftersom hela 80 procent av koldioxidavtrycket för till exempel en laptop uppstår i produktionen, så vi har jättemycket att vinna på att använda dem längre.

Utöver den egna insatsen tycker Göran Kördel att högre krav kan ställas på leverantörer, särskilt när system ska utvärderas. Men han ser också möjligheter med nya arbetssätt:

– Vi kan tänka till kring hur vi driftar saker. Behöver vi flytta upp allt i molnet? Behöver vi ha testmiljöer i gång hela tiden? Finns det något vi kan släcka ned under natten? Det finns massor att göra som vi bara har börjat prata om.

Nytt EU-direktiv i fokus

I och med det nya EU-direktiv som införs bredare nästa år får miljörapportering naturligt en än mer prioriterad plats på Bolidens agenda.

– Vi har klimatrapporterat i många år men nu blir det helt nya krav, där vi som stort bolag kommer att granskas tidigt.  Att det blir fler saker som ska granskas och att kravet på spårbarhet blir större, tycker jag är bra. Det blir samma krav som inom ekonomi-rapportering. Du kan inte göra uppföljningar manuellt med en Excelfil längre.

Computer vision trumfar generativ AI

Ny teknik är en viktig del i visionen om högre produktivitet, hållbara verksamhetsprocesser och en bättre arbetsmiljö. För Boliden är inte det senaste årets hajpade AI-bottar i fokus.

– Ibland låter det som att generativ AI är lösningen på allt men det är ju inte sant. Det finns så mycket annat och för Boliden är det är framför allt computer vision, det vill säga bildanalys och sensorer, och prediktiva modeller som är intressanta.

Dessa bildanalysverktyg kommer Boliden själva att utveckla medan generativ AI mer kommer att nyttjas där det är inbyggt i verktyg som redan finns på marknaden, som Microsoft Copilot eller i hr- och ekonomisystem. Redan idag används computer vision, så kallat datorseende, bland annat för att kontrollera vattenkvaliteten vid gruvorna.

– Tidigare har vi åkt ut och tagit prover från exempelvis vattenpumpar, och sedan analyserat dem i labb. Nu har vi satt upp kameror och kan med hjälp av AI analysera om det sker förändringar. Dels är det såklart positivt att vi slipper åka runt fysiskt och ta prover, dels har vi dygnet runt-monitorering i stället för att vi tar prover kanske en gång i veckan. Vi kommer att kunna använda bildanalys till många olika delar av övervakning och styrning framåt.

Härnäst – Självkörande fordon i stor skala

De senaste åren har Boliden arbetat med pilotprojekt kring autonoma fordon i form av självkörande lastbilar och nu är det dags att övergå till storskalig användning. Resan dit har dock inte varit helt enkel.

– Det är en sak att göra en pilot och få en lastbil att köra runt på ett ställe, men att göra det i stor skala är mycket svårare än man tror. Det tar tid både att förändra arbetssätt och att förstå alla variationer. Men vinsterna är många: Högre produktivitet, säkrare arbetsmiljö och automatisering av de tunga och farliga jobben. Dessutom är det bättre för miljön ur en hållbarhetsaspekt.

5 januari 2024Uppdaterad 9 januari 2024Reporter Therese Bengtnerindustri

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng