Socialstyrelsens nya uppdrag: bättre tillgång till hälsodata

Forskarperson Sitter Vid Datorn Och Antecknar; Socialstyrelsen, Life Science

Socialstyrelsen får uppdrag av regeringen att ta fram en åtgärdsplan för att korta handläggningstider och kvalitetshöja leveransen av hälsodata för forskning.

– Sveriges unika hälsodataregister, som funnits i över 70 år, är en viktig del av vårt lands konkurrenskraft inom life science, och ger unika möjligheter att bedriva forskning i världsklass. Nu vill regeringen med uppdraget till Socialstyrelsen förbättra tillgången till hälsodata för att kunna vara en framstående forskningsnation, säger utbildningsminister Mats Persson, i ett pressmeddelande.

Långa ledtider

De svenska hälsodataregistren har ett högt, internationellt anseende och lär vara till stor nytta för forskning och uppföljning. Patientregistret, dödsorsaksregistret och medicinska födelseregistret är några av de register som socialstyrelsen ansvarar för.

Nu vill regeringen att den ganska omfattande handläggning som tillkommer varje gång någon gör en beställning av data, effektiviseras. Idag är väntetiden för att få en handläggare cirka sju månader, och därefter är själva handläggningstiden typiskt sett ungefär fem månader lång, och ibland ännu längre.

Uppdraget för Socialstyrelsen blir att utveckla arbetet med att tillgängliggöra data, bland annat genom att ta fram och genomföra en åtgärdsplan för att korta handläggningstiderna. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2025.

26 januari 2024Uppdaterad 26 januari 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng