Salesforce: Många svenskar saknar arbetsgivarstöd för AI-användning

Illustration Person Står Själv Medan Andra Gör Annat; Ai, Salesforce, Undersökning

Många svenskar uppvisar låg förståelse för hur AI-verktyg ska användas. Trots det erbjuds varken riktlinjer eller kompetenshöjande utbildningar hos en majoritet av svenska företag. Det visar en ny undersökning från Salesforce. 

Saleforce rapport bygger på en undersökning med 71 000 respondenter, varav 1 000 här i Norden, och visar att det på företagsnivå verkar finnas en viss laissez fair-inställning till AI på arbetsplatsen. Det rapporterar It-kanalen.

Exempelvis saknas riktlinjer hos de flesta bolag, och den som vill förkovra sig i AI får ofta ta saken i egna händer – endast 10 procent anger att deras arbetsgivare erbjuder något slags policy eller utbildning.

Det är kanske därför inte konstigt att uppemot var femte medarbetare kan vilja säga upp sig om man inte erbjuds fortbildningar inom generativ AI.

– Teknologin utvecklas oerhört snabbt, så jag har stor respekt för att många företag ännu inte hunnit etablera en egen AI-strategi. Men att det är så många som upplever att de saknar stöd, riktlinjer och kompetensutveckling från sina arbetsgivare är bekymrande. AI-teknologin är här för att stanna och det är viktigt att du som medarbetare vet hur du ska förhålla dig till de verktyg som finns på marknaden, säger Inger Lise Eng, Sverigechef på Salesforce.

Medarbetarna kaxiga men osäkra

Rapporten visar dessutom att svenskar på arbetsplatsen är sämst på säkerhet beträffande användningen av AI-verktyg, men är känner sig paradoxalt nog tryggast i att verktygen används på rätt sätt. 

Detta visar sig bland annat i att en av tre svenskar är benägna att dela med sig av konfidentiella data i så kallade AI-prompts, alltså när användaren matar in text och frågor till en generativ AI.

Dessutom använder var femte svensk ej godkända verktyg, och av dessa kan 15 procent tänka sig att fortsätta använda verktyget, även om arbetsgivaren tydligt förbjudit det.

”En mänsklig rättighet”

Samtidigt, på World Economic Forum i Davos, förklarade Salesforce medgrundare och CEO Marc Benioff att AI ”nästan är en mänsklig rättighet”.

– Jag har faktiskt sagt i decennier att AI kan skapa ojämlikhet. Det kan också vara en skapare av jämlikhet, sa han under Yahoo Finance Live under onsdagen.

Huvudsakliga fynd från undersökningen

 • 73% anger att de är trygga i att de använder AI på ett säkert sätt
 • Endast 26% anger att användning av personliga data i prompts utgör en risk
 • Endast 31% anger att användande av konfidentiella data i prompts utgör en risk
 • Endast 18% anger att användande av säkra lösenord är viktigt för säkerheten
 • 10% säger sig ha en arbetsgivare som har tydliga policys för användandet av AI
 • 10% säger sig ha en arbetsgivare som erbjudit utbildning i säkerhet och etik
 • De som lär sig AI, gör det på egen hand – 14% säger att de utbildar sig själva
 • 20 % anger att inga av de AI-verktyg de använder har godkänts av deras arbetsgivare.
 • 15% av svenskarna säger att de kan tänka sig att använda generativ AI-verktyg som deras arbetsgivare förbjudit.
 • 19% kan tänka sig att lämna sin arbetsgivare om de inte får någon form av AI-utbildning
 • 50% anser det sannolikt att bättre AI-kunskaper gör att de efterfrågas mer på sin arbetsplats
 • 33 % anser att det är sannolikt att bättre AI-kunskaper leder till en befordran
 • 37% anser att det är sannolikt att bättre AI-kunskaper leder till högre lön
 • 33% säger sig vara oroliga för att AI ersätter delar av arbetsuppgifterna i deras jobb
 • 37% tror att arbetsmarknaden kommer att bli än mer konkurrensutsatt genom ökad efterfrågan på AI-kompetens

Källa: It-kanalen

18 januari 2024Uppdaterad 18 januari 2024Reporter Tim LeffleraiFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng