Så bidrar Gagnef i Sveriges nystartade AI-råd 

Gagnefs Kommun

Foto: Adobe stock

Stefan Eriksson från Gagnefs kommun är en av representanterna i Sveriges nya AI-råd. För Voister berättar han om varför AI-nyttan är störst för mindre kommuner, varför små kommuner ska vara referenspunkt vid AI-implementeringar och vad AI-rådets arbete ska leda till. 

Regeringen vill att Sverige ska få fart på AI-utvecklingen. Därför leder AI Sweden och SKR Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, ett projekt som finansieras av Vinnova. 

Inom ramen för projektet har AI Sweden tillsatt ett AI-råd med representanter från tolv kommuner. En av dem är Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering i Gagnefs kommun. 

– Tillsammans med AI Sweden kommer vi i AI-rådet att ta fram en rapport och checklistor med förslag på hur kommuner kan påbörja sina AI-resor. Både på lång och kort sikt. 

Kommuner i alla storlekar

Kommunerna är spridda geografiskt och storleksmässigt över landet. En viktig del inom AI-rådet är nämligen att representanter från både stora och små kommuner ska finnas med. Gagnef tar plats som en liten kommun. 

– Jag är av den bestämda uppfattningen att potentialen för AI är absolut störst för oss mindre kommuner. Vi har begränsat med kompetens, resurser och tid, samtidigt som vi i mångt och mycket har samma krav och regelverk att förhålla oss till som större kommuner. Vi har samma förväntningar men olika förutsättningar, och här kan AI göra stor nytta. 

Stefan Vitbg (003)

Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering i Gagnefs kommun. 

Det finns också en nytta i att ha en liten kommun som referenspunkt när det gäller AI-implementeringar för hela landet, menar Stefan Eriksson. 

– Det är bättre att skala nerifrån och upp än vice versa. Om en liten kommun kan implementera en AI-lösning, kan oftast en stor kommun också göra det. Det är inte säkert att det fungerar lika lätt åt andra hållet. Därför är jag med i AI-rådet och bevakar och förtydligar små kommuners behov. 

Arbetet drog igång i våras och sedan dess har rådet träffats sex gånger i Stockholm, där AI Sweden har sitt huvudsäte. 

– Vi omvärldsbevakar mycket och har tagit fram en behovsanalys. Vi har kollat över utmaningar och möjligheter, och försöker prioritera dessa efter vad vi tror ger bäst effekt. Vi arbetar också med att ta fram en gemensam vision och målbild för kommunsverige. Sverige har inte haft en tydlig AI-strategi tidigare, men vi arbetar för att det ska ske.

Delleverans och slutleverans

Under de kommande månaderna kommer AI-rådet att skicka in en delleverans till regeringen. Detta ses som ett sätt att marknadsföra slutleveransen, som lämnas in under sommaren 2024. 

Alla kommuner, oavsett storlek, ska kunna ha nytta av vårt arbete. 

– I sommar kommer en rapport som förtäljer vad vi gjort och vad vi kommit fram till. Då kommer även konkreta rekommendationer om hur kommuner kan inleda sina AI-resor och angripa sina projekt. Vi ger även exempel på lämpliga områden att börja med. 

För Stefan Eriksson är nyckeln i AI-rådets arbete att det de facto ska leda till förändring.

– Det allra viktigaste är att det inte bara blir en rapport, utan att arbetet leder till något konkret som kommuner gör något med. Alla kommuner, oavsett storlek, ska kunna ha nytta av vårt arbete. 

– Vi vill även att AI-rådet ska bli ett bevis på den potentiella vinsten som kan uppstå när det offentliga Sverige arbetar tillsammans. Samarbete är en överlevnadsfaktor för oss framåt.

11 januari 2024Uppdaterad 12 januari 2024Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng