PwC: 9 av 10 organisationer saknar avancerad riskanalys

Tärningar Med X Och En Labryint Som Duckar Dem Mot Gul Bakgrund; Pwc, Säkerhet

Trots att närmare fyra av tio organisationer uppger att de är mycket eller extremt utsatta för cyberrisker, är det bara tio procent som säger att de använder avancerad analys och den senaste tekniken för att förutse och analysera moment inom riskhanteringen. Det visar en ny undersökning från PwC.

I PwC:s Global Risk Survey har 3 910 personer I ledande roller i olika branscher från totalt 67 länder fått svara på frågor om synen på risker och dess påverkan på verksamheten.

Resultaten visar att bara en av tio använder ny teknik och avancerad analys för att förutse och analysera risker. Samtidigt uppger 6 av 10 att generativ AI är en möjliggörare snarare än risk för i det framtida riskanalysarbetet. Införandet av generativ AI är å andra sidan skälet till att en majoritet av respondenterna (57 procent) ser över sin risksituation.

Bland så kallade framgångsföretag, som utgör fem procent av de tillfrågade, inom branscher som finans, teknik och telekom, är riskanalys och cybersäkerhet centralt.

– Hela 73 procent av de här företagen har en teknikstrategi och vägledning för hela företaget, som innefattar specifika investeringar i teknik för hantering av och motstånd mot risker. Klart över genomsnittet i undersökningar som är 53 procent, säger Sofia Sköld som är ansvarig för Financial Reporting & Risk Services inom PwC Sverige.

10 januari 2024Uppdaterad 10 januari 2024Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng