Ny undersökning: Fortsatt stor brist på it- och datakompetens

Programmerare

Foto: Adobe stock

Vart fjärde företag i Sverige anser att arbetskraft med it- och datakompetens är svårast att hitta. Därmed är it och data den näst största bristkompetensen i Sverige, och den största globalt. Det visar en ny undersökning. 

– Behovet av it- och datakompetens är fortsatt högt år efter år, och förväntas öka i framtiden. I ett sådant läge är det svårt för arbetsgivarna att konkurrera genom att erbjuda attraktiva förmåner, eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med arbetskraft att rekrytera. Mitt råd är därför att arbeta med vidareutbildning och omskolning, säger Michael Egnell, Managing Director på Experis. 

Hela 24 procent av svenska företag har svårt med rekrytering inom it och data. Endast ingenjörskunskaper är svårare att hitta, vilket 29 procent svarar. Detta visar Experis globala kompetensbristundersökning Talent Shortage 2024 där man pratat med över 40 000 arbetsgivare från 41 länder. I Sverige deltog 788 arbetsgivare. 

– Arbetsgivare behöver tänka kreativt kring hur de kan fylla de roller de behöver, exempelvis genom att hyra in personal tillfälligt eller att rekrytera baserat på potential och personliga drivkrafter. Det innebär att arbetsgivarna själva kan svara för den kompetenshöjning som krävs, säger Michael Egnell.

Sammantaget uppger 77 procent av de svenska företagen att de har svårigheter med att hitta rätt kompetens, en siffra som legat relativt konstant under de tre senaste åren. 

Störst brist på kompetenser i Sverige 2024:

  • Ingenjörskunskaper, 29 procent
  • Kompetenser inom it och data, 24 procent
  • Tillverkningsfärdigheter, 16 procent
  • Operativa färdigheter och kompetenser inom logistik, 16 procent
  • HR-kompetenser, 15 procent
  • Administrativa färdigheter, 14 procent 
  • Hållbarhets- och miljökompetens, 14 procent
  • Sälj och marknad, 12 procent
  • ESG-risker och laglig efterlevnad, 9 procent

30 januari 2024Uppdaterad 30 januari 2024Reporter Fredrik Adolfssonkompetensbrist

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng