Från dragplåster till hackaton – Sollentuna går mot en framtid med AI

Sollentuna; Händer Som Laddar Upp; Ai, Hackaton, Kommun

För att växla upp sin digitaliseringsförmåga har Sollentuna satsat stort på utbildningar och seminarier för kommunkoncernens chefer. I slutet av 2023 anordnades ett AI-hackaton där nästan 600 idéer spånades fram. Nu är det upp till verksamheterna att göra verkstad av de bästa idéerna, och söka stöttning där det behövs. Det menar Pierre Karlsson, chef för digitaliseringsenheten, Sollentuna kommun. 

Sollentuna står inför den välkända kommunutmaningen att färre ska försörja fler när andelen 65-plus ökar kraftigt samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Enligt Pierre Karlsson, chef för digitaliseringsenheten, Sollentuna kommun, har detta i huvudsak två effekter: skatteunderlaget minskar och det blir svårare att rekrytera personal till kommunen i sin helhet.

Därför måste verksamheter effektiviseras, och denna effektivisering stavas delvis digitalisering.

– Det är ett av huvudspåren för att möta dessa effektiviseringskrav. I Sollentuna lyfte vi därför upp digitaliseringsfrågan ytterligare under 2023 genom att skapa seminarier med fokus på digitalisering och verksamhetsutveckling, säger Pierre Karlsson.

600 idéer från lyckat AI-hackaton

I slutet av 2023 anordnades vad som skulle kunna kallas crescendot i detta digitaliseringsfokuserade år för kommunkoncernens cirka 160 chefer: ett AI-hackaton.

– När vi drog igång med våra seminarier under våren var ChatGPT på mångas läppar, och det fanns många frågor i våra organisationer runt den nya tekniken.

AI i allmänhet, och generativ AI i synnerhet, har blivit en minst sagt hajpad teknik de senaste 12 till 18 månaderna, och Pierre Karlsson tycker att det är en teknik som alla chefer i kommunen måste förhålla sig till.

Dessutom, påpekar han, skadar det inte att samlas runt ett ämne som det skrivs och pratas mycket om.

– AI är mycket i ropet, och jag tror att det kan hjälpa för att lyfta intresset för digitalisering och digitaliseringsfrågor i sin helhet. Jag tyckte det var bra att vi red på den vågen.

Dagen bestod av en översiktlig introduktion till AI-tekniken; vilka olika typer av AI som finns, hur tekniken fungerar, och vad den kan användas till. Därefter följde hackatonet, där deltagarna fick chansen att spåna fram idéer om vad tekniken skulle kunna användas till i deras respektive organisation.

– Allt var tillåtet, och vi fick in runt 600 idéer på olika förändringar som skulle kunna göras. Vissa saker var jättebra, vissa mindre bra, förstås. Om inte annat vittnar det om att man är förändringsbenägen ute i verksamheterna. Återkopplingen från dagen har varit bra och vår slutsats är att den var inspirerande för de flesta som deltog.

Finns det någon konkret idé ni kan spinna vidare på?

– Inte i praktiken, än, men vi har ett antal uppslag som vi tror kan komma att bli det. Men jag tänker så här: digitalisering ska ske ute i verksamheterna och är inte något som en central enhet, som den jag arbetar för, ska driva. Därför hoppas jag på en vilja och ett ansvar i att driva de idéer för respektive förvaltning som man tror och hoppas kan göra nytta.

Digitaliseringsledare hjälper till

Pierre Karlsson tillstår att det är en sak att spåna fram hundratals idéer på ett hackaton, en annan att omsätta dessa till pilotprojekt, och en tredje att sedan ta de mest lyckade projekten vidare till förvaltning.

Som ett stöd i arbetet från idé till reell förändring, har varje förvaltning en digitaliseringsledare som ska stötta i digitaliseringen.

Pierre Karlsson, Chef Digitaliseringsenheten, Sollentuna Kommun

Pierre Karlsson, Sollentuna kommun. Foto: Sollentuna kommun

– När det sedan blir ett projekt som verksamheten vill satsa på hjälper vi från min avdelning till att ta det till förvaltning och titta på hur det kan passa in i kommunens nuvarande it-flora. Om möjligt kanske det dessutom är en lösning som kan passa fler verksamheter. Samtidigt är det inte sällan så att de smartaste lösningarna är väldigt verksamhetsspecifika. Det är därför viktigt att vi inte blir fundamentalister för å ena sidan centrala lösningar, å andra sidan lokala lösningar. En balans är viktig.

Hur ser du på den fortsatta digitaliserings- och AI-resan i Sollentuna under 2024?

– Jag tror att AI kommer att börja spela en större roll i kommunen, och min bild är att våra chefer är intresserade av digitaliseringsfrågor. Hackatonet tillsammans med andra aktiviteter vi anordnar är till för att stärka det intresset; vi vill fortsätta att förse kommunens verksamheter med verktyg för att göra praktik av idéerna.  

Sollentuna kommer under eftermiddagen den 25 januari att närvara på konferensen Lösningar för Offentlig Sektor på Kistamässan, Stockholm, och berätta mer om sina tankar om AI.

22 januari 2024Uppdaterad 29 januari 2024Reporter Tim LeffleraiFoto Adobe Stock, Sollentuna kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng