Forskarnas oro: AI-desinformation som påverkar folkopinionen

Robothand Håller I Puppettrådar; Ai, Val, Desinformation

En majoritet av närmare 3 000 forskare svarar i en omfattande enkätundersökning att det är en ”extrem” angelägenhet om AI används i desinformationskampanjer för att påverka folkopinionen. Det rapporterar Sveriges Radio.

Desinformationskampanjer som använder AI skulle kunna manipulera folkopinion. Det är en ”allvarlig” eller ”extrem” angelägenhet enligt en majoritet av nästan 3 000 AI-forskare som svarat på en enkät som delats ut vid sex internationella konferenser för AI-forskning.

Enligt Sveriges Radio höll 79 procent höll med om påståendet, och inför exempelvis det amerikanska presidentvalet i november i år finns farhågor om att AI skulle kunna användas för att påverka utfallet.

Vidare ansåg 71 procent av forskarna att det är en allvarlig angelägenhet att AI-system skulle kunna förvärra ekonomisk ojämlikhet genom oproportionerligt gynnande av vissa individer.

AI – bra eller dåligt på sikt?

Forskarna fick också svara på frågor om AI-utvecklingen i ett längre perspektiv och huruvida den på det stora hela skulle vara bra eller dålig för mänskligheten. Nästan 7 av 10 visade sig vara optimister och tror att nettoeffekten kommer att vara positiv. Trots det tror nästan hälften av dessa (48 procent) att det finns fem procents chans att utfallet kan bli extremt dåligt, och leda till mänsklig utplåning.

Samtidigt tror drygt hälften av AI-pessimisterna (59 procent) att det finns fem procents chans att AI leder till något extremt bra.

8 januari 2024Uppdaterad 8 januari 2024Reporter Tim LeffleraiFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng