"Open source och öppna data måste slå igenom 2024"

Fredrik Svensson Debatt

Fredrik Svensson på Redpill Linpro menar att öppen källkod och öppna standarder blir än viktigare i de bistra ekonomiska tiderna. Foto: Redpill Linpro, Adobe stock.

DEBATT. I tuffare ekonomiska tider måste offentlig sektor undvika dubbelarbete och utföra mer med mindre resurser. Lösningen för detta stavas öppen källkod, öppna standarder samt återanvändning och delning av data vid all utveckling av digitala plattformar. Det skriver Fredrik Svensson från Redpill Linpro, som vill se fler politiska initiativ på området. Lyckas Sverige kan vi bli ledande inom digitalisering och en förebild för resten av Europa. 

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna. 

Flera studier visar att den globala tillväxten av open-source-programvara ligger så högt som cirka 20 procent årligen, och den förväntas fortsätta öka i samma takt över lång tid. Detta är viktigt på flera sätt, särskilt i de tuffare ekonomiska tider vi befinner oss i. Verksamheter måste göra mer med mindre för att minimera negativa effekter på företag och offentlig sektor.

När intäkterna blir lägre minskar viljan att ta risker. Samtidigt behöver näringslivet kapital för att investera i ny teknik, och offentlig sektor för att genomföra nödvändiga digitaliseringsprojekt för att möta samhällsutmaningar. 

Gartners analytiker förutspår att de totala globala it-investeringarna kommer att öka med nästan tio procent under 2024. Om svenska företagsledare och offentlig sektor inte klarar av att hänga med i den digitala kapplöpningen kan det bli svårt att komma i kapp.

Oavsett i vilken sektor vi arbetar måste vi bli mer effektiva och produktiva utan att det påverkar människors hälsa och välbefinnande. Ett smart sätt att börja är att undvika dubbelarbete. Både i Sverige och internationellt utvecklas tjänster, applikationer och kod som delvis eller helt löser exakt samma problem som många andra organisationer står inför. Dessutom finns det information och data som kan delas för att skapa gemensamma fördelar, utan att det bryter mot säkerhets- eller integritetsregler.

För att lyckas måste utvecklingsteam ha en grundprincip kring vad som kan delas med andra och inte. Detta kan ske utifrån tankesättet "den som ger får tillbaka", eller genom att sälja olika delar som tjänster och på så sätt skapa en ny inkomstkälla för organisationen.

För att få till stånd en attitydförändring är en av lösningarna att upphandlingar ställer krav på att tjänster, program och kod utvecklas på ett språk som alla förstår. Inom offentlig sektor tar man dagligen fram tjänster och program som redan har utvecklats av en annan myndighet eller kommun. Utan delning och samarbete är detta ett stort resursslöseri.

För att 2024 ska bli ett år av snabbare och smartare utveckling måste digitala tjänster och program tala samma språk och kunna samarbeta. Ett hinder som behöver undanröjas är it-branschens traditionella affärsmodeller som låser in kunderna i teknik och proprietära standarder.

It-branschens traditionella affärsmodeller låser in kunderna i teknik och proprietära standarder.

Ett öppet förhållningssätt gör att innovationer och data lättare kan återanvändas och delas. Säkerheten ökar genom att fler personer kan granska programkoden, och nya tjänster kan testas tidigare för att anpassas efter användarnas feedback. Öppen källkod skapar möjligheter till bredare samarbete kring digital innovation mellan myndigheter och företag.

Genom att dela data genom öppna plattformar och API:er har myndigheter som Lantmäteriet, Bolagsverket, CSN, Skatteverket och Arbetsförmedlingen redan bidragit till att korta ärendehanteringstider och effektivisera kommunikation mellan myndigheter. Detta har möjliggjorts genom politiska initiativ och påtryckningar. Genom återanvändning av lösningar och metodik har det genomförts på kort tid och med rimliga budgetar. 

Mot bakgrund av ovan nämnda exempel är det kittlande att tänka på vad som skulle kunna uppnås med fler politiska initiativ. Föreställ dig att våra politiker tar steget fullt ut och kräver användning av öppen källkod, öppna standarder och återanvändning och delning av data vid all utveckling av digitala plattformar inom offentlig sektor. Detta skulle kunna vara nyckeln till att göra Sverige ledande inom digitalisering och göra oss till en förebild för resten av Europa.

Fredrik Svensson, Chief Business Development Officer Redpill Linpro

15 januari 2024Uppdaterad 17 januari 2024Debatt

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng