Därför flyttar Kommunal till molnet

It-chef Pier Lundmark tror att de stora moln-drakarna har bättre förutsättningar att utveckla smarta tjänster i molnet. Dessa kan han och hans kollegor sedan kan nyttja för att både effektivisera arbetssätten internt och för att stötta sina medlemmar. Därför är tjänstifiering och molnresan högsta prioritet för fackförbundet kommande år. 

– Vårt fokus i vår digitaliseringsresa handlar mycket om att se över våra legacy-system och bädda för framtidens molnbaserade lösning. Vi vill skapa en effektiv lösning som gynnar våra medlemmar, säger Pier Lundmark, it-chef, fackförbundet Kommunal.

Varför gör ni den här förflyttningen?

– Vi har två perspektiv. Det ena perspektivet är medlemmarnas. Vi vill skapa en lösning där vi kan tillgängliggöra information för våra förtroendevalda som är ute och träffar medlemmarna varje dag, och stötta dem i deras dagliga arbete. Det andra perspektivet gäller vår egen verksamhet, där vi arbetar med att effektivisera våra arbetssätt och dra nytta av alla tekniska landvinningar som de här molnplattformarna ger. Vi ser en enorm utveckling på alla olika plan som vi vill ta del av på ett säkert sätt och till en rimlig kostnad.

Så att lite lämna egenutvecklade lösningar och satsa mer på standardiserade tekniker, det tror du kan gynna er i framtiden?

– Absolut. Om jag ska vara ärlig har jag väldigt svårt att se att vi skulle vara bättre på att utveckla saker själva än vad de stora drakarna som Amazon, Google och Microsoft, är. De har mycket större muskler på alla plan, och dessa vill vi ta del av. Det är också viktigt för oss att kunna bygga förtroende hos våra medlemmar och att de kan känna att det händer bra saker, samtidigt som att våra medarbetare är trygga i att arbeta i dessa verktyg.

­­– Att utveckla själva tror inte jag på i förlängningen, om man inte har specifika regulatoriska krav eller behöver speciella funktioner. Men så avancerade är inte vi. Vi ska värva medlemmar och ta hand om dem, och samtidigt konfigurera och maxa ut nyttan av de tjänster vi nyttjar.  

Och på tal om regulatoriska krav: Har Kommunal haft diskussioner om juridiken runt molnfrågan?

– Absolut. Vi har tittat på det över tid, och vår ledning och styrelse har sedan fattat ett inriktningsbeslut som säger att det är okej att inom rimliga gränser lägga information kopplat till vår verksamhet, i molnet.

– Men man ska bära med sig att Kommunal inte styrs av det offentliga regelverket, och vi har inte säkerhetsskyddad information, men vi har känslig information, som sjukdomshistorik och skyddade identiteter, som ska hanteras korrekt. Och vi måste också bära med oss att facklig tillhörighet är ett känsligt attribut enligt IMY. Men vi är för den sakens skull inte förhindrade att använda molntjänster. Vi måste göra avvägda och mogna beslut baserade på risk och konsekvensanalys, och det har vi gjort. Vi har ju dessutom ett adekvansbeslut i ryggen som säger att det är okej att använda amerikanska molntjänster. Vi känner oss ganska trygga i våra val och tror att detta är rätt väg fram.  

Vad tror du är annorlunda hos er om tre till fem år?

– Utöver att vi utökar vårt medlemsantal hoppas jag att vi rent it-mässigt går mot en tjänstebaserad it-lösning. Vi kommer inte köra några egna virtuella servrar; utöver några eventuella undantag, ska dessa ska ligga som tjänst. Framförallt kommer vi att ligga i vår molnplattform där vi skalar utifrån våra behov och vi drar nytta av funktionerna som finns, och lägger på AI för att kunna fatta mer datadrivna beslut. Sammanfattningsvis har vi om tre till fem år en tillförlitlig, säker och lättanvänd lösning tillsammans med en molnleverantör.

26 januari 2024Uppdaterad 6 februari 2024Reporter Fredrik AdolfssonmolnFoto Fredrik Kron/Voister, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng