Danmark inför krav på e-faktura – Sverige halkar efter

Nyhavn Danmark

Foto: Adobe stock

Genom en ny bokföringslag måste nu alla danska företag skicka och ta emot e-fakturor. Målet med den nya lagen är att öka digitaliseringen och minska skatteflykten. En liknande lag finns i Norge och andra europeiska länder, men inte i Sverige. 

Danmark har genom en ny bokföringslag infört krav på e-fakturering. Bokföringslagen kräver att alla företag – oavsett storlek – ska skicka, ta emot, behandla och arkivera fakturor elektroniskt.

Lagen omfattar alla digitala bokföringssystem i landet och ställer krav på funktionalitet, it-säkerhet, säkerhetskopiering och utlämning av bokföringsmaterial. En liknande lag finns även i Norge, men inte i Sverige. 

– Den förändring som Danmark åstadkommer genom den nya bokföringslagen är mycket intressant att följa från ett svenskt perspektiv. Danmark lämnar en teknikneutral inriktning och reglerar utifrån en digital kontext. Det förenklar på sikt för dem som har att bokföra eller revidera och så vidare. Men till en början medför det en investering och ett krav på att lämna vissa manuella analoga processer helt och hållet, säger Björn Erling, sektionschef på Skatteverket, till tidningen Balans.

Krav på exporterande företag 

Detta kan ställa nya krav på svenska företag som vill exportera till Danmark och Norge. 

– Om ett företag hanterar dansk bokföring så ställer förändringen krav på lösningar för det. Alla företag i Norge och Danmark bör snart i praktiken kunna ta emot e-fakturor, vilket kan vara positivt för svenska företag, säger Björn Erling.

Skatteverket har tidigare varit tveksamt till krav på e-fakturor, men nu bedömer man det som nödvändigt i ett längre perspektiv. Specifikt har två faktorer förändrat myndighetens inställning. 

– De två faktorerna är dels resultaten av utvecklingen i vår omvärld vad avser digitalisering och minskade fel, dels den förändrade situationen i våra riskbilder i Sverige. Detta gäller både på momsbrottsligheten och organiserad brottslighet i stort. 

Önskar utredning i Sverige

Skatteverket, Digg och Bolagsverket har begärt att regeringen utreder möjligheten att göra det obligatoriskt för svenska företag och offentliga verksamheter att använda e-fakturering. 

– Sverige har hamnat efter när det gäller standardisering genom reglering av data, det fördröjer digitalisering och automatisering. Det som har visat sig framgångsrikt i ett internationellt perspektiv är att helt byta ut regelverk, även teknikneutrala regelverk, och införa regler som utesluter analoga manuella processer.

– Med tanke på att större länder i EU inför obligatorisk e-fakturering och olika former av rapportering kommer Sverige med största sannolikhet fortsätta att vara på efterkälken inom överskådlig tid eftersom vi inte har motsvarande regleringar, säger Björn Erling.

9 januari 2024Uppdaterad 9 januari 2024Reporter Fredrik Adolfssone-faktura

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng