AI-tungt när it-chefer siar om 2024

Alla It Chefer; Ai, Spaningar Jpg

AI, och specifikt generativ AI, kommer högt upp bland it-beslutfattarnas prioriteringar under 2024 när Voister frågar en handfull ledare inom offentlig och privat sektor om deras spaningar. Egenskaper som kommer att krävas är mod blandat med eftertänksamhet, och dessutom behöver kulturförändringar stå i fokus.

Anna Ståhlbröst, CDO, Göteborgs stad

Anna

Foto: Fredrik Kron/Voister

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2024 jämfört med 2023?

I vår organisation så kommer vi delvis prioritera att utreda hur AI kan användas som stöd för vår verksamhet i framtiden. Här ser vi att det är mycket som händer och det är många frågeställningar – till exempel hur vi kan använda oss av generativ AI för att skapa mervärde och underlätta arbetsuppgifter – som vi behöver hantera som organisation. Denna utveckling medför att vi behöver ha mer koll på vad som händer i omvärlden och förstå vad detta innebär för oss.

Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2024 och vad krävs för att klara den?Den utmaning som blir störst under 2024 är att förstå och hantera potentialen i AI-drivna tjänster samt få en bild av nuläget. Det går väldigt fort inom området och våra verksamheter måste hänga med, samtidigt som det inte får gå för fort. Med det menar jag att vi måste ha vår grundplatta på plats med informationssäkerhet, juridik och inte minst ordning på vårt data. Data är en strategisk resurs för våra verksamheter och här behöver vi göra insatser för att få god ordning, kontroll samt hög kvalitet på vårt data så att vi kan använda oss av AI-drivna tjänster på ett säkert sätt.

Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2024?Generativ AI kommer såklart att få en större betydelse för oss som organisation under 2024. Vi använder oss i dagsläget av en begränsad mängd AI-drivna tjänster och system, men det hoppas vi kommer att förändras i framtiden. Vid användning av AI-drivna tjänster och system är det viktigt att vi bygger tillit så att AI kan användas för att förstärka mänskliga aktiviteter och mål så att vi kan fokusera på vad vi gör bra, och maskinen kan göra det den gör bäst. På en generell nivå är det viktigt att AI-drivna system blir demokratiserade och tillgängliga för alla för att vi ska kunna använda potentialen i innovationerna på ett förtjänstfullt sätt.

Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?Informations- och cybersäkerheten är väldigt aktuella frågor att lösa i relation till AI-frågan. Om vi inte har säkra och robusta rutiner och system kommer det att påverka både vad och hur vi kan arbeta i framtiden. Även alla juridiska frågor kopplat till vad vi kan eller inte kan göra är så klart viktiga att lösa. Det blir intressant att se vilken påverkan AI Act får på hur vi kan använda och utveckla AI i framtiden.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?Mitt bästa tips är att skynda långsamt. Vi ska inte bli förförda av ny digital teknologi och rusa blint framåt, utan det är viktigt att vi är ansvarstagande, eftertänksamma och samtidigt nyfikna för att den digitala utvecklingen ska bli både inkluderande och drivande.

Emil Dahlin, CIO, Bravida

Emil

Foto: Bravida

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2024 jämfört med 2023?

Efter några år med flera stora koncernövergripande initiativ i it-portföljen kommer vi att lägga mycket fokus på att realisera effekthemtagning av det vi lanserat under 2023 (och 2022). Vi kommer även att satsa mer på Process Mining och automation med olika teknologier än vi gjort tidigare; där finns mycket att hämta in både genom effektivisering av processer och genom att säkerställa att vi får ut debitering i full utsträckning. Vi gör även en översyn och optimering över hela it vilket är sunt efter att ha accelererat inom alla områden i några år. Det ger oss nya möjligheter och kommer vara en bidragande del i vår utveckling om att tänka smart och tänka nytt. Även fortsatt systematiskt arbete med cyber- och informationssäkerhet över hela verksamheten är en stark prioritet.

Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2024 och vad krävs för att klara den?

Marknaden som vi verkar i är påverkad av de nedåtgående effekterna i konjunkturläget för byggnationer. Samtidigt har vi en uppsida där energieffektivisering för fastigheter och hållbarhet är viktigare än någonsin. Det betyder att vi inom it behöver balansera det förändrade affärsläget med att hjälpa vår verksamhet med bästa möjliga digitala produktionsstöd, så att de i sin tur kan möta våra kundbehov. För att klara det krävs ett samspel på alla nivåer gällande prioriteringar och nyttjande av resurser. Fokus blir på snabbare ROI av de it-investeringar vi gör och på att effektivisera vårt arbetssätt överlag. Jag har ett mycket duktigt team till min hjälp och känner mig väldigt optimistisk till att det blir ett riktigt bra år.

Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2024?

Jag skulle säga att det fortsatt är AI och då med fokus på generativ AI. Jag tror att vi under 2024 kommer att se skarpare exempel på användning för de verksamheter som inte har arbetat med AI i sina processer tidigare. En naturlig del av utvecklingen är att vi även kommer att se ännu mer inbäddad AI (eng. embedded AI) i våra vardagliga produkter.   

Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?

Få verksamheten och it att gå i takt, det vill säga balansera förväntningar mot förutsättningar. Var öppen för att ”one size does not fit all” och ha principer, modeller och metodik för hur det hanteras.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?

Jobba för att främja en kultur av kontinuerlig anpassning för att möta de ständigt föränderliga teknologiska landskapen och affärsbehoven.

 

Pelle Persson, CIO, Läkemedelsverket

Pelle

Foto: Voister

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2024 jämfört med 2023?

Vi har precis avslutat några riktigt stora och långa projekt. Förhoppningen nu är att vi ska hinna driva fler och mindre satsningar som ger lite snabbare nytta ute i verksamheten.

Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2024 och vad krävs för att klara den?

Det jag sett under flera år är att gapet mellan behovet av digitalisering och verksamhetsutveckling, och vår möjlighet att skala upp, ökar kontinuerligt. Att hitta de resurser och kompetenser vi behöver och få dessa på plats är alltid en utmaning, men också väldigt roligt när vi lyckas. Det är en fantastisk organisation jag har.

Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2024?

Utan tvekan AI och dess tillämpningsområden. Hur och till vad ska vi använda det, och hur integrerar vi det i befintlig verksamhet/system?

Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?

Som representant för en myndighet är det främst juridiska frågor faktiskt. Tillämpning av adekvansbeslutet och hur och om vi kan öka användningen av molntjänster.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?

Att lyckas med it handlar lika mycket om människor och relationer som om teknik. Se till att jobba på att vårda relationerna, såväl inom organisationen tillsammans med verksamheten, som utåt i de nätverk du har. Det är när vi gör saker tillsammans som det verkligen händer något.

 

Mia Hagström, it-chef, Malung-Sälens kommun

Mia

Foto: Privat

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2024 jämfört med 2023?Eftersom vi är mitt uppe i ett stort förändringsarbete blir utmaningen balansgången mellan förutsättningsskapande projekt och verksamhetsutvecklande projekt. Då ekonomin är ansträngd i alla kommuner idag blir samverkan och synergieffekter mellan verksamheter viktiga för att få ut det mesta av de investeringar vi gör och merutnyttja det vi redan har.

Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2024 och vad krävs för att klara den?Jag ser två utmaningar. Den första är att hålla motivationen uppe hos personalen som arbetar med den färdplan av projektet som vi är mitt uppe i. Vi springer ett ultramaraton och inte 100-meterssprint, så uthållighet är viktigt; vi ska orka i mål. Den andra är att sätta strategier och arkitektoniska principer då vi lever i en hybrid it-miljö. Planera, lyssna på varandra, formulera gripbara mål och fira segrar är en bra början.

Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2024?Det finns många. AI med fler och fler användningsområden som enklare kan tillämpas i olika typer av verksamheter, och AI som tjänst, men också mer nischade färdigpaketerade molnlösningar. Det finns också många tänkbara innovationer inom säkerhet som har ett användarperspektiv. Min upplevelse är att många står långt från digitalisering och majoriteten av utvecklingen består fortfarande av datorisering och integrationsarbete. Jag hoppas att vi ser trender som kapar några steg i den digitala mognadstrappan.

Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?Det finns nog många men det som först slår mig är utmaningen kring amerikansk lagstiftning, även om adekvansbeslutet från i somras nu menar att certifierade organisationer uppnår adekvat skyddsnivå. En eventuell Schrems III är kanske att vänta.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?Glöm inte bort att det vi håller på med är roligt!

 

Ann-Charlotte Munkhammar, enhetschef tillämpad AI, Försäkringskassan

Ann Charlotte

Foto: Försäkringskassan

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2024 jämfört med 2023?Försäkringskassan som myndighet står inför stora ekonomiska utmaningar vilket tvingar oss att tänka nytt och tänka smart. Sparbetingen ökar efterfrågan på innovativa lösningar som tar ett helhetsgrepp. Med hjälp av AI-teknik kan vi arbeta fram dessa lösningar tillsammans med verksamheten, allt för en mer effektiv statsförvaltning.

Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2024 och vad krävs för att klara den?

När man digitaliserar är det lätt att fastna i AI-lösningar som effektiviserar eller underlättar i specifika delmoment istället för att ta ett steg bakåt och se till helheten och våga tänka bortom det som verkar vara uppenbart.

Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2024?

Jag upplever att generativ AI fått stort fokus under 2023 och jag tror att insikten om vilka förutsättningar som krävs för att effektivt ta fram värdeskapande AI-lösningar landar bredare under 2024. Tekniska innovationer relaterat till modern och effektiv datahantering kommer då få större betydelse, till exempel grafteknologi.

Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?

Utifrån mitt perspektiv ser jag hur sammanflätning av AI och juridik är central för att lyckas med en snabb och smidig systemutvecklingsprocess. Jag tänker exempelvis på tolkningar och anpassningar relaterade till kommande AI-förordning.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?

För att nå framgång med att implementera AI på ett förtroendeingivande sätt och samtidigt skapa stora värden för organisationen är det väsentligt att vi som arbetar med AI-utveckling har hjärta för det vi gör. Genom tilltro till vad som kan åstadkommas skapas en motor i organisationen där viktiga intressenter engageras. De som har förändringsbehovet behöver vara drivande i processen och dedikerade till förändringen. Sist men inte minst är mitt tips att våga. Genom att våga prova nya vägar, misslyckas snabbt och sedan prova igen skapas goda förutsättningar att lyckas.

10 januari 2024Uppdaterad 10 januari 2024Reporter Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng