AI och säkerhet prio när Älvstranden Utveckling digitaliserar

– Vi har fått rapporter om att attackmängden och försök till attacker ökat, säger Glenn Johansson. Foto: Fredrik Kron/Voister

AI som hjälper medarbetarna i att begripa organisationens styrande dokument och som samtidigt kan hjälpa hyresgästerna att komma i kontakt med rätt person. Det är förhoppningen när Glenn Johansson på det kommunala fastighetsbolaget Älvstranden Utveckling planerar en framtid med den nya tekniken. Parallellt är fokus stort på hänga med i säkerhetsutvecklingen när hoten ökar.

– Givet världsläget är säkerhet en av våra största utmaningar just nu. Det är attraktivt för andra nationer och intressenter att infiltrera och komma åt data eller förstöra för oss, säger Glenn Johansson, it-ansvarig för det kommunala fastighetsbolaget Älvstranden utveckling.

Har du sett en ökad hotbild sedan det blev oroligare i världen?

– Ja, vi har fått rapporter om att attackmängden och försök till attacker ökat. Både Göteborgs stad och Sverige som stat manar därför på mycket med rutiner och att alla ska säkra upp sina verksamheter.

Är även GDPR en utmaning?

– Ja, för oss som för alla andra verksamheter. Det är lite snårigt med hur allt ska hanteras, och framförallt är det snårigt hur avtalen med leverantörer ska skrivas. Det gäller också att ha koll på den digitala miljön och hur data krypteras där. Det påverkar egentligen it-projekten redan från start, det vill säga vad vi kan köpa in som inte gör att vi inte hamnar i ett problem med GDPR eller annan säkerhetsklassad information senare i projektet.

Kollar ni in andra trender som inte har med säkerhet att göra?

– Ja, vi tittar på vad AI kan göra för oss, i liten skala till att börja med. Det är en teknik som fortfarande exploderar och det kan därför vara svårt att hitta färdiga koncept. Men det finns ändå vissa saker som jag tror på väldigt mycket, och det är att förenkla för vår personal när det gäller våra handböcker och våra styrande dokument. Istället för att läsa igenom en hel handbok för att hitta ett svar, kan du ställa en fråga och få ett begripligt svar. Det hade varit en dröm, och jag tror det är görbart också. Och att du sedan kan ställa följdfrågor som de bättre modellerna klarar av.

Utöver dessa interna lösningar, finns det planer på att utveckla AI-lösningar som kan vara till nytta för era kunder?

– Absolut. Vi har bland annat hyresgäster och jag tror att vår kontaktyta gentemot dem kan bli ännu bättre med hjälp av AI. Våra hyresgäster skulle på så sätt kunna få snabbare svar eller bli lotsade till rätt person på ett smidigt och enkelt sätt.

Hur ser er verksamhet annorlunda ut om två år?

– Då har vi börjat använda AI i någon form. Det är jag ganska övertygad om. Jag tror att både kunskapen och intresset för den tekniken har vuxit mycket mer bland våra användare. I övrigt får vi se vad som händer i omvärlden gällande cybersäkerhet och informationssäkerhet i stort.

Du tänker dig ett scenario med en Schrems III-dom?

– Det är ju troligt att det kan inträffa. Max Schrems och hans vänner har ju lovat att överklaga. Vi får se om något kommer och vad det i så fall innebär för Göteborgs stad och för oss. Det kan bli att vi behöver pausa något initiativ.

19 januari 2024Uppdaterad 23 januari 2024Reporter Fredrik AdolfssonAIFoto Fredrik Kron/Voister, Lindholmen Science Park

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng