AI och ny organisation ska stärka Norrköping

Anna Drotz, Digitaliseringsdirektör, Norrköpings Kommun; Norrköping Spårvagn; Verksamhetsutveckling, It Arenan

Nytta för medborgare och näringsliv står i fokus när Norrköpings kommun lägger om it- och digitaliseringsinriktningen i sin organisation. Under en sådan ombyggnation blir det viktigt att våga gasa trots ekonomiskt tuffa omständigheter och börja med att söka efter lösningar för kommunövergripande moment. Det menar digitaliseringsdirektör Anna Drotz.

– Vi är just nu inne i en kommunövergripande organisationsutveckling. Vi bygger en modern organisation för en starkare utvecklings- och attraktionskraft, säger Anna Drotz, digitaliseringsdirektör Norrköpings kommun. 

Nytta för medborgare och näringsliv

Anna Drotz beskriver kommuner generellt som en apparat med ett brett uppdrag men med många stuprörsorganisationer, vilket kan göra det svårt att hitta lösningar som effektiviserar och utvecklar flera verksamheter åt gången.

Med det nya arbetssättet är målet att samla de delar som krävs för utveckling i en kommun idag, vilket innefattar såväl it och digitala lösningar som verksamhetsförståelse och en bra kommunikation med invånare och näringslivet.

– Vi bygger något som inte bara ska serva leveransverksamheterna, utan vi vill försöka få loss den samlade kraft som kommer av en bredare samverkan. Fokus ska vara tydligt: medborgarnytta och nytta för näringslivet i staden. Det är jättespännande.

Representanter från kommunen kommer löpande att anordna träffar med invånare för att lära känna dem och bättre förstå vilka förväntningar som finns, och hur det är att vara invånare idag i Norrköping. Hur är det att ta kontakt med kommunen för att ansöka om alltifrån bygglov till förskoleplats?

I kontakten med näringslivet handlar det bland annat om att lyssna av den palett av branscher som är verksamma i kommunen, för att förstå vad de behöver för att växa.

– Det handlar egentligen om hur vi ska effektivisera våra interna processer för att få bättre service och tjänsteutveckling till våra medborgare och företagare, säger Anna Drotz.

Få ur kraften ur miljarderna

I Norrköpings kommun känner man precis som alla andra av att det är tuffare tider rent ekonomiskt. Men snarare än att fokusera på besparingar, tycker Anna Drotz att det är viktigt att krama ur kraften från alla de miljarder kronor som omsätts.

– För att göra det är det viktigt att vi vågar investera, och satsa på utveckling. Nu mer än någonsin blir detta viktigt att lägga resurser på. Det handlar bland annat om att ta ikapp en del av den it-skuld vi har i kommunen genom att modernisera.

Som en del i digitaliseringsarbetet startade Norrköping sin AI-resa under hösten i form av en grupp teknikkunniga medarbetare som tillsammans med utvecklingsorienterade medarbetare från kommunens alla verksamheter, som träffar olika externa aktörer, för att lära sig mer om teknikens möjligheter. Syftet är att denna grupp ska driva arbetet med att öka takten för implementering av AI-lösningar.

– AI ska i första hand effektivisera delar av verksamheterna. Inom omsorgssektorn kan det exempelvis handla om alltifrån bemanningsplanering till annan komplex optimering av resurser. Överhuvudtaget är det vård- och omsorgssektorn som har tuffast kompetensutmaningar framöver, så där försöker vi lägga extra fokus.

Vi bygger en modern organisation för en starkare utvecklings- och attraktionskraft.

Den stora löken Norrköping

För att veta vad som är mest lönsamt att satsa på först, beskriver Anna Drotz kommunen som en lök. Det yttersta lagret av löken är den process som är som mest kommunövergripande, såsom personalhantering eller ekonomi. Ju längre in i löken du når, desto mer verksamhetsspecialiserade blir processerna.

– Vi uppnår störst effektivitet om vi kommer åt de processer som berör många verksamheter. Kan vi hitta sätt att minska administrationsbördan för dessa processer, kan vi påverka enormt många av kommunens 11 500 medarbetare. Detta sammanfaller också med att vi har tagit våra första steg mot datadrivna beslut. Med BI-lösningar som kan nyttja information från alla kan vi få tydligare analyser, slutsatser och beslut, säger Anna Drotz.

16 januari 2024Uppdaterad 22 januari 2024Reporter Tim LefflerkommunFoto Voister, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng