AI ingen prioritet för svensk tillverkningsindustri

Industri Ai

Foto: Adobe stock

Den svenska tillverkningsindustrin ställer sig tveksam till AI. Endast en av fyra företagare inom tillverkning överväger att integrera AI, enligt en ny undersökning från Svea Bank. En stor anledning till tveksamheten är kompetensbrist.

Endast en av fyra inom tillverkningsindustrin funderar på att integrera AI i verksamheten. Nästan varannan företagare inom tillverkningsindustri, 48 procent, uppger att de inte ser nyttan med AI. 24 procent svarar istället att de saknar kompetensen som krävs. 

Sedan 2019, när Svea Bank genomförde sin senaste undersökning, har dock AI-intresset hos tillverkande företag ökat en aning. Då övervägde 17 procent att införa AI, vilket vid tillfället låg i linje med rikssnittet på 18 procent. 

Högst potential inom produktutveckling

Produktutveckling är det område där tillverkningsbranschen ser störst besparingspotential. Detta har 46 procent uppgett. 

– AI-tekniken har stor potential hos tillverkande företag. Inte minst inom området produktutveckling som resultatet bekräftar. Det finns även en hel del administration och repetitiva arbetsuppgifter där AI kan göra stor skillnad. Att vidareutbilda personal och se till att rätt kompetens finns bör därför hamna högt på agendan hos företagare inom tillverkning, säger Ulrika Fornander, affärsområdeschef, Svea Bank.

15 januari 2024Uppdaterad 15 januari 2024Reporter Fredrik Adolfssonindustri

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng