14 miljoner Euro till 5G-satsningar för Sverige med omnejd

5G Kortis

Foto: Adobe Stock

EU-medel på mer än 14 miljoner Euro beviljas till fem projekt med syfte att vidareutveckla existerande infrastruktur och bygga ut nya sträckor, för att ytterligare stärka Sveriges uppkoppling mot omvärlden.

EU-medlen, som kommer från Fonden för ett sammanlänkat Europa – FSE 2 Digital, kommer att användas till projekt inom 5G och undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation. Bakom projekten står svenska aktörer såsom Telia, Rise, Region Stockholm, och kommunerna Boden och Luleå för att nämna några.

Från jordbruk till sjukvård

Områden som projekten täcker in är bland andra automatisering, styrning och planering av multimodal logistik, jordbruk och trafik samt ökad patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet inom sjukvården. Det senare innefattar videokommunikation mellan ambulans och akutmottagning, drönare med hjärtstartare och positionering av medicinteknisk utrustning i realtid.

Bland projekten finns också gemensamma initiativ med Sveriges angränsande länder, varav ett ska stärka den digitala infrastrukturen mellan Sverige och Norge och ett av dem handlar om att finna en ny väg för trafiken från Sverige och Finland till Europa via Baltikum.

Säkert och redundant

Den övergripande målbilden är en säker uppkoppling och en robust, redundant digital infrastruktur.

– Med dessa fem initiativ kommer vi att se en förstärkning av Sveriges digitala infrastruktur. Dels vad gäller uppkoppling gentemot omvärlden med hjälp av fiberoptiska sjökablar och landbaserad infrastruktur, dels en ökad användning av ny teknik kopplat till 5G-lösningar inom områden så som multimodala transporter, energi och hälsa, säger civilminister Erik Slottner i ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

Första januari 2024 tar Sverige över ordförandeskapet i nordiska ministerrådet, där specifikt undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation är en av prioriteringarna.

3 januari 2024Uppdaterad 8 januari 2024Reporter Therese Bengtner5G

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng