SCB: Var tredje svensk orolig för identitetsstöld

Oro För Identitetsstöld

Mer än var tredje svensk oroar sig för att bli utsatt för identitetsstöld, visar en ny medborgarundersökning från SCB. Därmed är detta en vanligare oro än att exempelvis drabbas av inbrott, våldsbrott eller sexuella trakasserier. 

I SCB:s medborgarundersökning deltog 162 av landets 290 kommuner. Bland annat svarade runt 70 000 personer på frågor om trygghet i samhället. Där visar det sig att fler oroar sig för identitetsstöld än för terrorhandlingar, våldsbrott och sexuella trakasserier. 

– 36 procent svarade att de är oroliga att bli utsatta för identitetsstöld. 28 procent är oroliga för att det ska ske en terrorhandling i kommunen. Nästan lika många, 25 procent, är oroliga för att bli utsatta för våldsbrott eller hot om våld, säger Linda Emanuelsson, undersökningsledare på SCB.

När det gäller identitetsstöld är oron relativt jämn mellan män och kvinnor. 33 procent av männen oroar sig för detta, jämfört med 39 procent av kvinnorna. 

Låg oro för nättrakasserier

När det gäller att bli utsatt för hot och trakasserier på nätet är oron relativt låg. Detta är något som 14 procent av kvinnorna är oroliga för, jämfört med 12 procent av männen.

På andra områden finns det tydliga skillnader i oro mellan könen.

– Var femte kvinna är orolig för att utsättas för sexuella trakasserier. Bland männen är siffran lägre, 6 procent. Kvinnor är generellt mer oroliga i frågor om trygghet, enligt svaren i medborgarundersökningen. Oavsett fråga svarar en större andel kvinnor än män att de känner oro.

21 december 2023Uppdaterad 21 december 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng