Ny rapport: Distansarbete tar it-anställda från storstäderna

Kvinna Jobbar På Distans

Foto: Adobe stock

En ny rapport från myndigheten Tillväxtanalys visar att möjligheten till distansarbete gör människor mer benägna att flytta från Stockholm och andra storstäder till landsbygskommuner. Chefer och högutbildade specialister inom it är överrepresenterade bland personer som flyttar.

– Det finns många fördelar med storstadsmiljöer. Samtidigt karaktäriseras många storstäder av höga boendekostnader. Möjligheten att helt eller delvis arbeta på distans gör det enklare att kombinera arbete i storstadsmiljöer med boende på andra platser, säger Kent Eliasson, analytiker, Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys rapport Work from home and big city out-migration before and after the pandemic visar att allt fler personer flyttar från storstäder till närliggande kommuner och landsbygdskommuner. 

Under perioden 2020-2022 ökade utflyttningen från Stockholmsregionen till landsbygdskommuner med 166 procent jämfört med de tre åren innan pandemin, det vill säga 2017-2019. 

– De mer långväga flyttarna har ökat kraftigt efter pandemin. Man får anta att det delvis är drivet av att fler har möjlighet att jobba på distans eftersom det är så långa avstånd att det inte skulle fungera att pendla dagligen, säger Kent Eliasson. 

Chefer inom it överrepresenterade

Hela 56 procent av jobben i Stockholm är möjliga att utföra på distans, vilket gör stadens arbetsmarknad särskilt lämpad för distansarbete. Dessa yrken är också mer välbetalda, enligt Tillväxtanalys rapport. Chefer och högutbildade specialister inom bland annat it är överrepresenterade bland personerna som flyttat utanför länet, men behållit sitt jobb i Stockholm. 

– Det är i vissa chefsyrken och specialistyrken som kräver längre högskoleutbildning där vi ser att beteendet har ändrats mycket jämfört med hur det var innan pandemin, säger Kent Eliasson.

Påverkar skatter, rekrytering och kollektivtrafik

När högavlönade personer flyttar från Stockholm till mindre orter påverkar det skatteunderlaget på bägge ställena. 

– Om du exempelvis flyttar ner till Trosa och har kvar jobbet i Stockholm följer skattekraften med dig, men även lokal köpkraft till handel och tjänsteverksamhet. Omvänt tappar Stockholms stad i skattekraft och lokal konsumtion, säger Kent Eliasson.

Därtill får det en påverkan på företagens rekrytering och städernas kollektivtrafik.

– Det blir en effektivare matchning av arbetskraft eftersom både folk som söker jobb och företag som rekryterar kan söka över ett större geografiskt område, säger Kent Eliasson.

– Samtidigt förändras efterfrågan på kollektivtrafik. Pendlar man inte dagligdags i samma utsträckning kommer efterfrågan på kollektivtrafik att minska.

18 december 2023Uppdaterad 18 december 2023Reporter Fredrik Adolfsson

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng