Konfliktsmarta robotar skapar bättre samvaro

Robot Snackare I Burk; Forskning, Robotik, Ai

Hur ska robotar och människor kunna ha meningsfulla konversationer? Forskare vid Umeå universitet har tagit fram strategier som kan bli viktiga för att vi ska kunna skapa relevanta förhållanden till framtidens potentiella robothjälpredor.

– Tänk dig till exempel en konversation där Robbie frågar: ”Varför mår du inte bra?” Människan säger: ”Jag vill inte prata om det. Jag mår nog bättre efter lite frukost.” För människor är det naturligt hur man beter sig i sådana situationer. Men för robotar som Robbie är det fortfarande ett öppet forskningsproblem, säger Maitreyee Maitreyee, doktorand vid Institutionen för datavenskap vid Umeå universitet, som ligger bakom avhandlingen Situationer av sammanbrott i dialoger mellan människor och socialt intelligenta agenter, i ett pressmeddelande.

Fyra konfliktteman

Förväntan, förståelse, relation och interaktion. Inom något av dessa områden går det ofta att hitta orsaken till konflikter vi har i våra konversationer.  

För att kunna föra sig på ett smidigt sätt i mänskliga konversationer måste vi kunna hantera och ha en uppfattning om dessa koncept. Och dessa koncept måste kunna översättas, förstås och tolkas på ett meningsfullt sätt av robotar.

Det skulle till exempel kunna handla om att övertala en äldre människa att ta sin medicin eller kontakta en närstående. För att kunna agera ”intelligent” i en sådan situation krävs färdigheter i att resonera runt möjliga konsekvenser av olika val och utvärdera effekten av det budskap som förs fram.

Underlag för systemutvecklare

Förhoppningen med avhandlingen är enligt Maitreyee Maitreyee att systemutvecklare och andra ska kunna använda kunskapen när de bygger in dialogförmåga i robotar som ska fungera tillsammans med människor i sociala miljöer, till exempel i våra hem eller vårdinrättningar.

– Konversationer som kan verka enkla för människor är egentligen komplexa ur ett AI-perspektiv och kräver flera nivåer av förståelse vilket dagens system inte klarar av. Det krävs mer forskning, säger Maitreyee Maitreyee.

12 december 2023Uppdaterad 12 december 2023Reporter Tim LefflerrobotFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng