Här trumfar idrottens ledord mobilerna

Patrik Andersson, Huvudman, Jönsbergska Idrottsskolan; It I Skolan, Digitalisering I Skolan, Mobil, Dator

– Idrottens värdeord genomsyrar hela skolan och det har gett oss en väldigt god gemenskap, säger Patrik Andersson, huvudman, Jönsbergska Idrottsskolan. Foto: Voister, Jönsbergska Idrottsskolan

På Jönsbergska Idrottsskolan råder mobilförbud för eleverna, och datorer och paddor är enbart ett av många inslag i undervisningen. Idrott är skolans huvudfokus och för huvudman Patrik Andersson är disciplin, tydliga regler och fair play viktigare än att elever ska störas av mobiltelefoner i klassrummet.

Jönsbergska Idrottsskolan slog upp portarna år 2005 och är en fristående grundskola med inriktning på idrott. Idrott finns på schemat varje dag i skolan, och under rullande sexveckorsperioder ligger fokus på två olika huvudidrotter i taget.

När det kommer till it och digitalisering bedömer skolans huvudman Patrik Andersson att skolan har det som behövs, och att inslaget av digitala verktyg alltid har varit på en ”sund och vettig nivå”.

– Vi har inte ett-till-ett, det vill säga en elev, en digital enhet som eleven bär med sig hela dagarna, utan det är läraren som bedömer när man ska arbeta med it, använda datorer, eller mobiler för ett specifikt tillfälle, säger han.

I sporthallen finns en projektor som skjuter över en hel väg, där läraren tydligt visar hur exempelvis ett höjdhopp ska genomföras. Och med Ipads kan elevernas utförande spelas in och utvärderas ihop med läraren. Under övriga lektionstillfällen finns gott om Chromebooks i laddvagnar att tillgå.

Men det är undervisningstillfället som avgör om det behövs digitala verktyg eller inte.

Mobilförbud sedan öppningsdagen

Jönsbergska Idrottsskolan har haft mobilförbud på skolan sedan start. Enligt Patrik Andersson var det lite kontroversiellt och ovanligt redan då, år 2005.

– Vi jobbade tidigare på en kommunal grundskola och där förekom det mycket diskussioner runt keps eller inte i klassrummet, mobil eller inte, mp3-spelare eller inte, och så vidare. Lärare gjorde olika och eleverna visste inte vad som gällde. Diskussioner kring vad som skulle gälla tenderade att ta över alla personalmöten vi hade, i stället för att fokus låg på kunskapsutveckling. När vi öppnade Jönsbergska ville vi sätta alla spelregler från start. Och den som söker till oss känner till vår värdegrund och vårt förhållningssätt, säger han.

Har det varit problemfyllt, att ha ett mobilförbud?

– Absolut inte, tvärtom. Genom åren har föräldrar till elever på skolan resonerat att det är ett sunt beslut. Jag tror till och med att eleverna, när de tänker efter lite, tycker att det är bra för deras studier. Man vet av forskning att när det burrar till i fickan innebär det ett tapp i fokus på ett eller annat sätt, så länge som 30 minuter. Alla är nog medvetna om att de kan lära sig mer och lyssna bättre utan mobilen i fickan.

Fördelar överväger nackdelar

Han tror också att nyttan överväger de eventuella nackdelarna, såsom argumentet att ”mobilen ju används i arbetslivet, så då är det väl bra om eleverna blir vana av att använda dem i skolan”.

– Vi har möjlighet till mobilanvändning i klassrum som ett inslag i lektionen, men det är i så fall läraren som väljer det och ger eleverna tillåtelse att ta med den för exempelvis en inspelning. Utöver det så tror jag fortfarande att det fokus våra elever tjänar in på att inte ha sin privata mobil på skolan, är viktigare än den eventuella nyttan för arbetslivet som telefonen kan innebära om de får ha den med sig.

Idrottens värdeord i fokus

Patrik Andersson lyfter de ledord som ofta återfinns inom idrotten: disciplin, tydliga regler och fair play.

– Det blir lättare att koncentrera sig på rätt saker som utveckling och ökad kunskap. Det är ju det som måste stå i fokus. Vi arbetar med att olika årskurser blandas upp för turneringar i olika lagidrotter, vilket gör att fjärdeklassare lär känna niondeklassare och kan umgås och träffas oavsett ålder. Idrottens värdeord genomsyrar hela skolan och det har gett oss en väldigt god gemenskap.

4 december 2023Uppdaterad 6 december 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Voister, Jönsbergska Idrottsskolan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng