FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva i transformationen, och hur din organisation på riktigt lyckas med att bli innovativ.

– Inom FN:s utvecklingsprogram ställer vi oss frågan: Hur kan vi accelerera den digitala transformationen i utvecklingsländer? Det finns förstås länder vars digitala infrastruktur är mindre utvecklad, och dem vill vi hjälpa på ett ansvarsfullt sätt så att ingen hamnar efter. Det är inte minst en balansgång, att göra detta med ny teknik såsom AI, säger Robert Opp, CDO, FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

På vilket sätt kan vi hjälpa dessa länder i deras digitaliseringsresor?

– Det handlar om att identifiera vad de saknar. Vi ser ett behov av att öka upp kapaciteten i dessa länder både genom styrning och policyer från statligt håll och genom att utrusta innovatörer och entreprenörer med färdigheter, resurser, och stöd, så att de kan bli framgångsrika i att driva innovation lokalt.

Vad behövs för att lyckas med ett sådant program?

– Vi ser många möjligheter för länder som kommit längre att hjälpa till med utbyten av god praxis och expertis. Vi deltar exempelvis i en kampanj som kallas 50-in-5 som handlar om hur vi kan implementera digital infrastruktur i 50 länder de kommande fem åren. Publik, digital infrastruktur är ju ett sätt att integrera den digitala transformationen på nationell nivå, och i programmet tar vi hjälp av länder från både norra och södra halvklotet som gjort detta på ett effektivt sätt. Indien, Bangladesh och Estland är några exempel som vi tittar på hur vi kan para ihop med länder som kan dra nytta av deras framgång för att accelerera sin egen transformation.

Du har en ganska gedigen erfarenhet av att arbeta med innovation. Hur lyckas man med att driva innovation inom en organisation?

– FN som jag arbetar för nu är en stor byråkrati, och en del av arbetet som jag gjort tidigare har handlat om hur vi kan stärka olika slags myndigheter att driva förändring och bli mer innovativa. Och det enda sättet är att göra lite saker utanför boxen samtidigt som du successivt involverar andra delar av organisationen. Det fungerar inte att bara sätta upp ett ”innovationskontor” som arbetar för sig själva och drömmer upp idéer som sedan ska tryckas in i organisationen. Du måste ha nya färdigheter och profiler som kommer utifrån, och som paras ihop med människor inifrån, för att saker och ting ska kunna ta fart på riktigt. Har du inte båda delarna, kommer det inte att fungera.

Råder samma förhållande mellan privat och offentlig sektor?

– För att kunna åstadkomma en digital transformation är partnerskapet mellan dessa sektorer extremt viktigt. Det kan inte drivas av den ena eller andra, utan det måste finnas ett samarbete. Den privata sektorn driver den senaste tekniska utvecklingen med allt vad det innebär, medan den publika sektorn är avgörande för att bistå med en gynnsam omgivning och för att sätta regler så att ingen hamnar efter, så att rättigheter respekteras, och så att digital implementation görs på ett säkert, ansvarsfullt och rättvist sätt.

Vi går igenom förhållandevis tuffa tider med klimatutmaningar, pågående konflikter och finanskris. Hur kan vi ta hjälp av teknik för att ta oss ur detta?

– Jag tror att det stora teknologiska skiftet som måste göras inte nödvändigtvis har med den senaste, mest exotiska tekniken att göra. Inte för att AI och liknande inte har en roll att spela, men mycket handlar om att lägga grunden och att få till rätt policyer, integritets- och dataskydd, och att de system som används kan "prata” med varandra på ett relevant sätt. Om man kan få dessa fundamentala bitar på plats kan man bli mycket mer motståndskraftig mot de utmaningar du nämner. Vi såg detta under pandemin: De som hade en mer välfungerande och välutvecklad infrastruktur, kunde möta pandemin på bättre och effektivare sätt. Den nya sortens motståndskraft kommer genom digital transformation och genom att få de viktigaste bitarna på plats.

6 december 2023Uppdaterad 11 januari 2024Reporter Therese BengtnerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng