Flitens AI-lampa lyser på Fagerhult 

Trafiklysen

Foto: Adobe stock

För att effektivisera verksamheten satsar belysningstillverkaren Fagerhult bland annat på generativ AI, Business intelligence samt att digitalisera och automatisera sina processer. Grunden till att förstå allas önskemål är att it-avdelningen jobbar aktivt tillsammans med verksamheten.

Med fokus på hållbarhet och uppkopplade lösningar, utvecklar och producerar Fagerhult belysningslösningar för publika miljöer som kontor, skola och hälso- och sjukvård – inomhus och utomhus.

Åsa Tjernqvist är ansvarig för digital transformation på företaget sedan 1 april i år.

– Som Digital Transformation Manager sitter jag på it-avdelningen, nära tekniken, och arbetar aktivt tillsammans med verksamheten. Verksamheten har många idéer om vad de vill göra, så här gäller det för oss att väva ihop deras önskemål med rätt tekniska förutsättningar.

BI, AI och ML

Stort fokus i arbetet ligger just nu på två områden, där det ena området innefattar BI, AI och ML, och det andra är processeffektivisering med hjälp av digitalisering och automation.

– Vi har arbetat med traditionella BI-lösningar sedan 2008, men nu ska vi lägga mer fokus på att stödja verksamhetens behov kring predikteringar, ad-hoc analyser och machine learning.

Angående AI samarbetar Fagerhult med Jönköping University och andra företag via ett nätverk. 

– De är intresserade av både vår och andra företags förflyttning inom området. Här får vi draghjälp av både högskolan och andra företag. Det är lärorikt att få inspel från forskare inom området och även andra företags erfarenheter om vad som fungerat bra och även de lärdomar som erhållits.

En nyare del för Fagerhult är generativ AI, där bolaget nu testar tekniken internt.

– Fagerhults första initiativ inom generativ AI är en intern chattbot med kunskap om ljus som används för utbildning. Dit kan medarbetare ställa alla möjliga frågor om ljus och få svar. Det är en pilot och håller just nu på att utvärderas.

På det här området finns stor utvecklingspotential, menar Åsa Tjernqvist.

– Framåt tänker vi att generativ AI kan vara ett bra stöd både internt och till våra kunder. På så sätt kan chattbotten effektivisera verksamheten genom att medarbetare och kunder själva kan söka svar på sina frågor. Därigenom kan bolagets supportorganisation hjälpa till med mer nischade frågor.

Därför behöver vi på it arbeta aktivt tillsammans med verksamheten, så att vi inte uppfinner hjulet på flera olika ställen.

– Vi är endast i startgroparna inom AI men verksamheten har många innovativa idéer. Det är därför vi på it behöver arbeta aktivt tillsammans med verksamheten, så att vi inte uppfinner hjulet på flera olika ställen.

Ekonomi och automation

Även inom det andra området, automation, kommer många idéer från verksamheten. Det finns många olika verksamhetsinitiativ och här behöver man på it säkerställa att rätt teknik finns på plats.

– Inom ekonomi finns många tydliga regelverk och en hel del repetitiva moment, vilket gör att just ekonomiavdelningens processer är tacksamma att börja med. De ser tydligt nyttan med att automatisera vissa flöden. Här är det viktigt att inte fokusera på tekniken, utan på processerna och vilken verksamhetsnytta som skapas.

Hur kommer Fagerhult att se annorlunda ut om två år?

– Störst nytta lär vi se inom digitalisering och automation utav processer vilket kommer att göra oss både mer effektiva och till en mer attraktiv arbetsplats. När det gäller AI och ML kommer det att ta lite längre tid för verksamheten att dra full nytta av det. Däremot kommer vi att ha kommit ännu längre inom BI och vara mer datadrivna överlag som bolag.

12 december 2023Uppdaterad 14 december 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng