Fler lyckade transplantationer med hjälp av AI

Celler Från Mänsklig Lunga; Ai, Högskolan I Skövde

Celler i en mänsklig lunga. Foto: Adobe Stock

Utfallet av cell-, vävnads-, eller genbaserade transplantat, så kallade ATMPs, är idag väldigt svårt att förutse. Men med AI:s hjälp hoppas forskare vid Högskolan i Skövde att kunna kvalitetssäkra den här typen av behandlingar på ett bättre sätt.

– Vi kommer att utveckla en AI-baserad metod som kan användas för att förutsäga risken för att ett blodkärlstransplantat kan komma att avvisas efter transplantation till en patient, säger Jane Synnergren, projektledare och professor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Nästa generations läkemedel

ATMPs står för advanced therapy medicinal products och åsyftar ett slags biologiska läkemedel som baseras på vävnader, celler eller gener, som ibland beskrivs som nästa generations läkemedel. Men idag är det svårt att förutse vilka effekter en transplantation med ATMPs har hos en patient.

Högskolan i Skövde vill tillsammans med forskare från bland annat Rise, och med ekonomiskt stöd från Vinnova, utveckla en AI-baserad metod för att kunna kvalitetstesta ATMPs innan transplantation.

– Om vi kan upptäcka bristande kvalitet med hjälp av vår metod kan vi minska antalet misslyckade transplantationer och därmed minska lidandet och riskerna för patienterna, säger Jane Synnergren.

Säkrare och nya behandlingsmöjligheter

Om det är en blodkärlstransplantation det handlar om kommer data om gener, celler med mera, både från mottagarens kärl och från kärlen som operas in, att samlas in fram till och med ett år efter operation. Denna data kan sedan användas för att träna en AI-modell som på sikt kan se mönster och förutsäga hur väl en transplantation fungerar.

Förhoppningen är bland annat en förhöjd patientsäkerhet och möjlighet till nya behandlingar i framtiden.

– Min förhoppning är att vi ska komma med förbättrade verktyg som är digitaliserade och skalbara för industriella produktionslinjer. Det kommer att bidra till att patienter snabbare får tillgång till nya och lovande behandlingar, säger Jane Synnergren.

8 december 2023Uppdaterad 8 december 2023Reporter Tim LeffleraiFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng