En mängd techjättar allierar sig för transparent AI

Robotar På Rad

Foto: Adobe stock

I syfte att göra utvecklingen av AI transparent och öppen drar ett 50-tal företag, organisationer och lärosäten igång initiativet AI Alliance. Bland techbolagen som deltar återfinns IBM, Meta, Intel, Dell, Oracle och AMD.

 

Målet med AI Aliiance är att utvecklingen och forskningen kring AI ska ske öppet, transparent och säkert. Fler AI-modeller som utvecklas ska göras publikt tillgängliga, till skillnad från många av modellerna som tas fram i dagsläget. Detta ska säkerställa att tekniken inte kommer utgöra en fara för allmänheten.

Alliansen hoppas även på att kunna hitta lösningar på globala utmaningar, exempelvis de pågående klimatförändringarna. 

Från start ingår nedan företag, organisationer och lärosäten i AI Alliance. Förhoppningen att ännu fler aktörer ska ansluta allt eftersom. 

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

Aitomatic

AMD

Anyscale

Cerebras

CERN

Cleveland Clinic

Cornell University

Dartmouth

Dell Technologies

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

ETH Zurich

Fast.ai

Fenrir, Inc.

FPT Software

Hebrew University of Jerusalem

Hugging Face

IBM

Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

Imperial College London

Indian Institute of Technology Bombay

Institute for Computer Science, Artificial Intelligence

Intel

Keio University

LangChain

LlamaIndex

Linux Foundation

Mass Open Cloud Alliance, operated by Boston University and Harvard

Meta

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence

MLCommons

National Aeronautics and Space Administration

National Science Foundation

New York University

NumFOCUS

OpenTeams

Oracle

Partnership on AI

Quansight

Red Hat

Rensselaer Polytechnic Institute

Roadzen

Sakana AI

SB Intuitions

ServiceNow

Silo AI

Simons Foundation

Sony Group

Stability AI

Together AI

TU Munich

UC Berkeley College of Computing, Data Science, and Society

University of Illinois Urbana-Champaign

The University of Notre Dame

The University of Texas at Austin

The University of Tokyo

Yale University

7 december 2023Uppdaterad 7 december 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng