Därför är tech en av Sveriges mest attraktiva branscher

Techjobb

Foto: Adobe stock

Techföretagen är bland de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige. Inom tech är sjuktalen låga, samtidigt som merparten har trygga anställningar och marknadsmässiga löner. Det visar en ny rapport. 

– Utifrån vår kartläggning är techbranschen en av de mer attraktiva i svenskt arbetsliv. Dessutom tycks jämställdheten i branschen gå i en positiv riktning, även om mycket arbete återstår, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet, via ett pressmeddelande. 

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram rapporten Techbranschen som arbetsgivare 2023, på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen Techsverige. I rapporten har man kartlagt techbranschen och jämfört med svenskt arbetsliv i stort. 

Resultatet visar att 99 procent av de anställda har en tillsvidareanställning i medianvärde. Kort- och långtidssjukfrånvaron på techföretag är låg, vilket kan indikera en god arbetsmiljö. 

Kvinnor och män 

2022 var andelen kvinnor i techbranschen 32 procent, jämfört med 30 procent fem år tidigare. När det kommer till chefer är 36 procent kvinnor. Bland ledningsgrupper råder en hög variation, men medianen för techföretagen är 39 procent kvinnor. Kvinnor har nu 5 procent lägre lön än män, för fem år sedan var siffran 8 procent. 

– Det betyder inte att kvinnor får 5 procent mindre för likvärdigt arbete, utan kan förklaras av yrkesstrukturer, där män i större utsträckning är sysselsatta inom högavlönade yrken och kvinnor arbetar i lägre betalda yrken, säger Tina Ekström. 

Trots att andelen kvinnor bland de anställda ökar är branschens yrkesgrupper fortfarande ojämställda. Fem av sex yrkesgrupper är antingen mansdominerade med mer än 60 procent män, eller kvinnodominerade med mer än 60 procent kvinnor. 

– Techbranschen har stort fokus på att attrahera fler kvinnor till techyrken. Det är glädjande att vi ser att det rör på sig. Men vi behöver öka takten ytterligare. Bland annat genom att synliggöra techyrkena som attraktiva för alla. Techsverige samarbetar också med en rad andra organisationer för att öka takten i jämställdhetsarbetet, säger Einar Humlin, förhandlingschef på TechSverige.

Hög personalomsättning 

Rapporten visar även att 16,3 procent inom techbranschen lämnade sina arbetsgivare under 2022. En stor del av dessa lämnar för andra företag inom tech. 

– Att arbeta med sin företagskultur, ledarskap och attraktivitet är jätteviktigt för att behålla och utveckla medarbetarna. Det är vid stort behov av att fylla på med ny kompetens även viktigt att företagen har en bra process för onboarding samt snabbt kan få medarbetarna inkluderade och engagerade i verksamheten, säger Einar Humlin.

5 december 2023Uppdaterad 5 december 2023Reporter Fredrik Adolfssonarbetsplats

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng