AI och MR framtida polisverktyg

Vic Mr Cars Foto Victoria Skeidsvoll 10845 Copy (1)

Anders Schogster och Jonas Hansson från enheten för polisutbildningen och Juan Carlos Nieves Sanchez. Foto: Victoria Skeidsvoll/Umeå universitet

Ansvarsfull AI och mixed reality (MR) skulle kunna förbättra situationsmedvetenheten runt exempelvis gängvåld, skjutningar och andra kritiska situationer, för polisen. Det framkommer under ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet.

– Det finns många fördelar med AI, men också risker. I detta projekt strävar vi efter att underlätta och skydda polisen i dess arbete samtidigt som vi vill värna mänskliga rättigheter. Vår forskning inom ansvarsfull AI blir till direkt nytta för poliser i yttre tjänst, säger Juan Carlos Nieves Sanchez, universitetslektor och forskningsledare i datavetenskap vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Transparent AI för samhällets bästa

I ett samarbete mellan institutionen för datavetenskap och polisutbildningen vid Umeå universitet, polismyndigheten Mossos d’Esquadra i Barcelona, och konsultbolaget Comet Global Innovation, ligger fokus på att utveckla avancerade lösningar för polisväsendet, utan att göra avkall på de etiska aspekterna runt teknik såsom AI.

– Vi vill att våra lösningar ska vara säkra, transparenta och icke-diskriminerande så att de används på rätt sätt och inte skadar samhälle och människor. Vi följer också diskussionerna kring EU:s nya förordning inom artificiell intelligens.

Juan Carlos Nieves Sanchez tar dådet på Drottninggatan som ett exempel där MR och AI hade kunnat vara användbart.

– Att som polis befinna sig i sådana situationer är svårt. Med ansvarsfullt utformade AI-lösningar och ny mixed reality-teknik, skulle man kunna ge polisen en större helhetsbild, direkt på plats. Detta genom teknikens möjligheter att väva samman information från till exempel ledningscentral, drönare och sociala medier så att de blir visuellt synliga. Via avancerade glasögon ser du inte bara den situation du befinner dig i, utan även annan information och data, säger Juan Carlos Nieves Sanchez.

Slutanvändare i fokus

Jonas Hansson är forskare och lärare i polisiärt arbete, särskilt polisiär konflikthantering vid polisutbildningen, Umeå universitet ställer sig positiv till teknikens användningsområden.

– Polisen ställs inför nya utmaningar som kräver andra typer av lösningar. Vi använder olika typer av teknik och simulatorer för att förbättra och effektivisera vårt arbete, men vi vill vidare. I detta samarbete hoppas vi kunna ge polisen avancerat stöd för att skapa en förståelse av en situation för att kunna agera på ett rättssäkert sätt, säger Jonas Hansson.

En av nycklarna till framgång handlar om att involvera slutanvändarna inom poliskåren.

– Utmaningen är att få dem att fördjupa sig i sina behov och samtidigt se nya möjligheter på problem som de kanske inte är helt medvetna om. Det som är viktigt är att vi undviker de negativa effekter som tekniken kan medföra, säger Jonas Hansson.

18 december 2023Uppdaterad 18 december 2023Reporter Tim Lefflerai

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng