Svenskar "bäst" på att använda internet på offentliga platser

Kvinna Jobbar På Cafe

Foto: Adobe stock

Svenskar använder i högst utsträckning internet utanför jobbet och hemmet. Endast 8,5 procent säger att de inte gör detta, medan siffran i Tyskland är den tredubbla: 25,4 procent. 

 

Enligt en ny undersökning från NordVPN uppger 8,5 procent av svenskar att de inte använder internet på platser utanför hemmet och jobbet. Klart lägst av alla tillfrågade länder.

Därefter följer Nederländerna på 14 procent, följt av Italien på 14,5 procent. Tyskland skiljer sig mest från Sverige, där uppger hela 25,4 procent att de inte använder internet på offentliga platser. 

Svenskar är också mest frekventa i att använda sin mobila uppkoppling för åtkomst till internet. 82,9 procent av svenskarna kopplar upp sig på det sättet, jämfört med Nederländernas 72,9 procent, Italiens 74,7 procent och Tysklands 62,5 procent. 

Publika wifi-nätverk

När det handlar om att koppla upp sig på publika wifi-nätverk är siffrorna relativt jämna mellan länderna, förutom i Italien. Detta gör 38,3 procent i Sverige, jämfört med 39,2 procent i Nederländerna, 23,6 procent i Italien och 36,5 procent i Tyskland.

Av svenskarna uppger 29,2 procent att de först kontrollerar att det publika wifi-nätverket är legitimt innan de ansluter sig. 

– Internetanvändare bör utvärdera cybersäkerhetsriskerna överallt eftersom hotens omfattning varierar beroende på plats. Universitetet och kontor tenderar att satsa mer på cybersäkerhet, men det kanske inte alltid är fallet på kafeterior och köpcentrum, säger Marijus Briedes, expert på cybersäkert och Chief Technology Officer på NordVPN. 

I undersökningen tillfrågades 1 014 respondenter över 18 år om sina internetvanor utanför hemmet och jobbet. Undersökningen gjordes även i bland annat Tyskland, Italien och Nederländerna.

 

8 november 2023Uppdaterad 8 november 2023Reporter Fredrik Adolfssonnätverk

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng