Ett samarbete med HPE

Så hjälper HPE och Nvidia dig på AI-resan

Stephan Andersson, HPE och Martin Westblom, Nvidia. Foto: Voister

AI måste bli mindre läskigt för svenska organisationer som samtidigt måste lära sig att se på AI som ett verksamhetsprojekt snarare än ett it-projekt. HPE och Nvidia har tillsammans bunkrat upp med kompetens och teknik som kompletterar varandra för att ge organisationer rätt förutsättningar på AI-resan.

– Vi har ett djupt techsamarbete med Nvidia. I alla AI-projekt behövs servrar och lagring som kan hantera all data, GPU:er i världsklass som kan utföra alla beräkningar samt mjukvara för att möjliggöra effektivitet i AI-projekt. Tillsammans kan vi erbjuda marknadens bästa teknik inom AI, säger Stephan Andersson, affärsområdeschef Data Services and storage, HPE.

AI-fokus under HPE Green Lake Day

Under HPE Green Lake Day lades stort fokus på AI och hur företag och organisationer ska lyckas inkorporera AI i sina verksamheter. Enligt både Stephan Andersson och Martin Westblom, som på Nvidia ansvarar för samarbetet med HPE i Norden, skapar de två bolagen de bästa förutsättningarna för att få ut affärsnytta av AI.

– HPE är en av Nvidias största partners på en global nivå, säger Martin Westblom. Vi på Nvidia tillhandahåller beräkningsförmågan och skapar ramverken, så kallade frameworks och AI Toolkits, genom vilka våra kunder i sin tur kan bygga och accelerera sina modeller och applikationer. En stor vinst med dessa ramverk är att de förenklar och bjuder in fler roller i organisationen att samarbeta på AI-resan, vilket är helt nödvändigt.

Stephan Andersson vidhåller att alla måste vara med på tåget för att AI-arbetet ska få effekt.

– AI inte är ett it-projekt utan ett verksamhetsprojekt. It måste förstås vara med, men AI är krossfunktionellt, och magin uppstår när man har marknadstillvända avdelningar och produktion i ett ekosystem tillsammans, säger Stephan Andersson.

Sveriges ”AI-readiness”

Under HPE Green Lake Day presenterades en undersökning från Global AI Readiness Index, som bland annat belyste svenska organisationers mottaglighet för AI och nya lösningar på AI-området. 11 procent av de tillfrågade organisationerna har en budget för AI, med i genomsnitt 2 procent av den totala it-budgeten att spendera på tekniken.

Det placerar Sverige bakom såväl Norge och Danmark som Finland.  

Hur kan HPE och Nvidia hjälpa till att få fart på Sveriges ”AI-readiness”?

– HPE är med och sponsrar projekt genom bland annat AI Sweden, säger Stephan Andersson. Tillsammans med dem har vi byggt upp ett labb dit medlemmar kan komma och testa sina idéer. I varje möte med våra kunder försöker vi också sprida kunskap och skapa nätverk.

– För att Sverige ska fortsätta vara ledande inom innovation behöver kunskapsbanken inom AI bli större och för detta är universitet och startupbolagen oerhört viktiga för oss, säger Martin Westblom. Vidare är även samarbeten med bolag som Atea viktiga för att vi ska nå ut med våra lösningar och höja medvetenheten i frågan.

För Martin Westblom handlar mycket av arbetet om att demokratisera AI och göra den säkrare och enklare att implementera.

– Idag kan AI upplevas som något läskigt och då är ett nära samarbete med kompetenta partners centralt. Om fem år kommer vi med stor säkerhet se att AI behövde mer än 2 procent av en it-budget, samt se ett stort värde av vad den här tekniken faktiskt ger oss, säger han

Hållbarhet ett annat fokus

Även på klimatområdet finns satsningar från respektive bolag. Redan idag kan användare skapa scheman för att optimera sin energiförbrukning i sina AI-beräkningar, med hjälp av mjukvaror från Nvidia och HPE. Samtidigt håller HPE på att lansera en ny tjänst, Sustainability Dashboard, som ska göra det enklare att vara energismart.

– En datascientist kan då exempelvis schemalägga att en beräkning ska vara klar ett visst klockslag och med hjälp av smarta algoritmer och uppkopplingar mot elnätet kan man säkerställa att beräkningen sker när det är som mest ekonomiskt gynnsamt och bäst för elnätet. Ungefär så som appen Tibber fungerar för privatpersoner, säger Stephan Andersson

Tillsammans med Nvidia kan vi erbjuda marknadens bästa teknik inom AI.

Stephan Andersson, HPE

Vad är den viktigaste satsningen ni gör just nu på AI-området?

– Den mest konkreta satsningen HPE Sverige gör inom AI handlar om kompetens, säger Stephan Andersson. Vi anställer ett dedikerat team lokalt som redan från början har stor erfarenhet och har drivit lyckade AI-projekt. På global nivå har vi redan värdsledande tekniska lösningar som vi självklart fortsätter att investera i, men utan rätt kompetens som möter våra kunder på daglig basis kommer vi inte att lyckas.

– På Nvidia ser vi att implementeringen av AI i praktiken knappt har börjat, säger Martin Westblom. Vi har bara skrapat på ytan och fortsatt ser vi att både stora och små bolag skyndsamt behöver organisera sig och se över hur man kan ta till sig och tillämpa AI. Det kommer att vara en kritisk period för företagen. Ett framgångsrikt sätt att nyttja de nya teknologierna kommer vara avgörande för huruvida de håller sig relevanta och konkurrenskraftiga inför framtiden.

10 november 2023Uppdaterad 1 december 2023Reporter Tim LeffleraiFoto Voister, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng