Så flyttade Försäkringskassan 77 system på en helg

Peter Haglind Försäkringskassan

Peter Haglind, it-direktör på Försäkringskassan. Foto: Försäkringskassan.

Under helgen den 14 och 15 oktober flyttade Försäkringskassan 77 delsystem, med påverkan på i stort sett alla handläggarsystem, in i en containerbaserad plattform. Detta ska minska myndighetens driftkostnader och samtidigt öka flexibiliteten och säkerheten.

Försäkringskassans migrering är den största it-förändringen för myndigheten sedan 2009, då man lämnade stordatormiljön till förmån för Unix.

Även om själva flytten endast skedde under två bråda helgdagar i oktober hade förberedelserna pågått länge. I två års tid arbetade Försäkringskassan i ett projekt där man utförde anpassningar och enorma mängder tester.

– Allt går dock inte att testa så det är klart att det blir en viss anspänning när det väl är dags för migrering. De 77 delsystemen ska kunna kommunicera med varandra och med andra system, sammanlagt finns det tusentals kopplingar som ska fungera. Det finns alltid en risk för att vi missat någon av dem, säger Peter Haglind, it-direktör på Försäkringskassan.

För att minska risken arbetade it-personalen och 80 handläggare hela helgen med att testa funktionalitet i samtliga system inför den kommande arbetsveckan.

– Vi hade även förberett krisorganisationen för att mycket snabbt kunna hoppa in om något skulle gå fel. Och om allt gick fullständigt galet hade vi även planerat för att kunna backa tillbaka helt till våra gamla system. Men det var inget som behövde aktiveras. När helgen var över och det var dags för en ny vecka kunde ordinarie verksamhet sätta igång direkt som vanligt.

Resultatet av en teknisk skuld

Försäkringskassan var tidigt ute med att digitalisera stora delar av sin verksamhet, vilket paradoxalt nog resulterat i att man byggt upp en teknisk skuld. Myndigheten har suttit på gamla system som inte riktigt håller måttet längre.

– Förr eller senare måste vi ta steget in i framtiden. Det finns också en förväntan på oss som aktör att kunna vara mer flexibla. I grunden blir det ett demokratiproblem om politiker fattar beslut om reformer och vi på it säger: ”Det går bra, ge oss tre år och ett antal hundra miljoner bara så kan vi utveckla det”. Detta ville vi bort ifrån, och det vi nu gjort är ett viktigt steg.

Vad kommer containertekniken att ge er?

– Containertekniken är ett jättekliv i moderniseringen av vår it-miljö. Vi blir mycket mer snabbfotade, skalbara och säkra. Jämfört med en traditionell it-miljö med virtuella maskiner som skalar på höjden kan vi nu skala på bredden. Det ökar möjligheten för oss att säkerhetsmässigt segmentera eller skilja olika mikrotjänster från varandra på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Med den nya tekniken hushåller vi med skattepengar.

– Sedan ska vi ju inte sticka under stol med att migreringen är bra av ekonomiska skäl. Med den nya tekniken hushåller vi med skattepengar, och blir mycket mer kostnadseffektiva.

Tillgängligt för alla

Försäkringskassans val av containrar ligger också i linje med deras strategi om öppen källkod och mjukvarudefinierad it-infrastruktur. Myndigheten har som strategi att alltid välja leverantörer som gör dem bättre, och vid migreringen föll valet för en nyckelkomponent på en open source-produkt utvecklad av den egna personalen.

– Lösningen heter Casual och är lätt att hitta på Github. Den är utvecklad från grunden med öppen källkod av Försäkringskassans personal. Det är ett exempel på att vi inom Försäkringskassan som en stor it-arbetsgivare har både bred och djup kompetens och förmåga att leverera.

Så om andra myndigheter skulle vilja göra en liknande migrering, kan de använda samma teknik?

– Jag vet att en annan myndighet redan nyttjar Casual. Även kommuner och regioner kan göra det – allt är öppet och tillgängligt. Vi ser gärna att fler använder det, på så sätt kan vi hushålla ännu mer med våra skattemedel framöver. 

28 november 2023Uppdaterad 30 november 2023Reporter Fredrik Adolfssonmyndighet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng