Så blev Finspång redo för digitala nationella prov

Pojke Sitter Vid Dator I Skolan Och Tänker; Lars Wallström, Ikt Pedagog, Finspångs Kommun; It I Skolan, Digitala Nationella Prov

Lars Wallström, ikt-pedagog, Finspångs kommun (t.h.).

Inför det digitala nationella provet (DNP) har Finspång laddat upp med adekvata datorer till sina elever, ett stabilt nät på skolorna, och säkra lösningar för att koppla upp sig till Skolverkets Skolfederation. Nu arbetar ikt-pedagogen Lars Wallström intensivt med att hitta rätt lösning för den lärarlegitimering som krävs för alla provledare, med målet att vara redo till vårens DNP-genrep för elever i årskurs 6. 

– Vi tycker att vi ligger bra till det gäller de tekniska bitarna inför digitala nationella provet. Framöver kommer en stor del av arbetet att handla om verifieringstest, kompetensutveckling och utbildningar, säger Lars Wallström, central ikt-pedagog, Finspångs kommun.

Tre viktiga förutsättningar

För Lars Wallström är det tre stora rutor som ska när det handlar om att ha rätt tekniska förutsättningar inför digitala nationella provet (DNP): adekvat hårdvara för eleverna, ett stabilt nätverk, och hur användare ska hanteras i provtjänsten.

Finspång har sedan länge haft 1-1 i skolan, med Ipads för de yngre eleverna och Chromebooks för de äldre eleverna, och nätverken behövdes för en tid sedan fräschas upp oavsett, så dessa har förstärkts i kommunens skolor.

Den tredje delen, som handlar om hur elever ska anslutas till olika så kallade identitetsfederationer, även kallat provisionering, kan te sig något bökigare att få ihop. Först och främst måste man vara uppkopplad till det som kallas Skolfederation, vilket är en förutsättning för alla som ska inför digitala nationella prov.

– Jag tycker att vi ligger bra till även på den punkten. Vår plattform och vårt elevregister är ihopkopplade med ett annat system, som på ett säkert sätt hanterar dessa uppgifter och hämtar och levererar information till Skolfederation. Detta har vi gjort genom en genomlysning av, och med uppbackning från, våra respektive leverantörer, säger Lars Wallström.

Samarbete framgångsfaktor

Lars Wallström menar att en av nycklarna till de hittills framgångsrika DNP-förberedelserna är att it-avdelningen tidigt har kopplats in, och att it och skolorna löpande arbetat nära varandra.

– It, huvudmän och rektorer, och ikt-pedagoger har tagit oss dit vi är idag. Jag har själv en bakgrund inom både it och skola, och har genom det kanske lättare än andra att förstå vikten av att brygga dessa två områden, och att man lyssnar på varandra. I Finspång har vi bland annat haft dedikerade digitaliseringsgrupper som arbetat med frågan.

Lärarlegitimering kvarstår

En av de stora, kvarvarande utmaningarna handlar om hur lärare ska legitimera sig för provtjänsten.

– Det handlar väl egentligen om att välja en lösning som fungerar för alla. Bank-id är ju det alternativ som troligtvis hade varit smidigast att implementera, men vi får se vad vi landar i. Oavsett är det viktigt att vi får till detta så fort som möjligt.

Finspång har valt att köra vad som skulle kunna kallas för ett genrep av digitala nationella prov våren 2024. Det kommer att vara ett bra tillfälle att hämta hem kunskap och lärdomar inför det skarpa läge som väntar till hösten 2024.

Framöver kommer en stor del av arbetet att handla om verifieringstest, kompetensutveckling och utbildningar.

– Fram till dess – och även efter – kommer vi att lägga ned mycket tid på utbildning för de som ska vara provledare, exempelvis. Under våren får vi chans att testa vår teknik och se så att alla system pratar med varandra som de ska.

Vad har du för tips till andra inför DNP?

– Till att börja med uppmanar vi alla våra skolledare att nu den 9 november ta del av , som bland annat kommer att handla om skolplattformen och kommande utbildningar. Överhuvudtaget uppmanar jag alla att ta del av konferenser och annat som partners och leverantörer anordnar, för att lyssna in vad de har att säga, och samtidigt få chans att träffa andra kommuner och ta reda på vad de gör.

Digitala nationella provet – tidplan

Vårterminen 2024
Digitala bedömningsstöd
Årskurs 6: biologi, fysik, kemi, samhällskunskap.

Höstterminen 2024
Digitala nationella prov
Gymnasieskolan: engelska 5, engelska 6, svenska 3/svenska som andraspråk 3.

Vårterminen 2025
Nationella prov
Årskurs 6: engelska, svenska/svenska som andraspråk.
Årskurs 9: SO-ämnen, NO-ämnen.

Betygsstödjande bedömningsstöd
Årskurs 9 och gymnasieskolan: moderna språk 2 (franska, spanska, tyska).

Höstterminen 2025
Nationella prov

Gymnasieskolan: matematik nivå 1–2 och matematik fortsättning nivå 1–2 (motsvarande matematik 1-4), svenska/svenska som andraspråk nivå 1.

Komvux på gymnasial nivå: matematik nivå 1–2 och matematik fortsättning nivå 1–2 (motsvarande matematik 1-4), svenska/svenska som andraspråk nivå 1, svenska/svenska som andraspråk nivå 3, engelska nivå 1 och engelska nivå 2 (motsvarande engelska 5 och 6).

Vårterminen 2026
Nationella prov
Årskurs 6: matematik.
Årskurs 9: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk.

Prov i årskurs 6 och 9 i grundskolan och sameskolan inkluderar motsvarande årskurser i specialskolan.

Källa: Skolverket.se

3 november 2023Uppdaterad 7 november 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Finspångs kommun, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng