Nytt digitaliseringsprojekt för klimatneutrala städer

Rise, Vinnova, Gu, Internetstiftelsen; Hållbarhet

Vinnova, Rise, Göteborgs universitet och Internetstiftelsen ska upprätta ett kompetenscentrum för att stötta svenska städer i arbetet med att bli klimatneutrala.

– Detta är det största nationella initiativet som kopplar ihop digitalisering och grön omställning. Genom den betydande satsningen och alla fantastiska partners kommer vi att kunna uppnå den 20-procentiga minskning av utsläpp vi har som målsättning. Detta är ett gott betyg för Göteborgs universitets starka ställning inom hållbar digitalisering, säger Johan Magnusson, professor i informatik vid Göteborgs universitet och drivande i satsningen, i ett pressmeddelande.

Kunskap om klimatneutralitet…

Det är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som har fattat beslut om att investera 20 miljoner kronor under tre år i ett projekt som innebär att Göteborgs universitet, som får 13 av miljonerna, tillsammans med Rise och Internetstiftelsen kan upprätta ett kompetenscentrum som kan ”förse städer med nödvändig kunskap för att bli klimatneutrala. Projektet går under namnet Urban Twin Transition center (UTTC).

– Jag är glad över det positiva gensvar vi fått för UTTC. Det borgar för en betydande positiv effekt i initiativet, och ett sätt för oss att bidra till den existentiella utmaningen. Vi ser det som oerhört värdefullt att kunna omsätta forskningsvaliderade initiativ i svenska städer för att driva mot klimatneutralitet, säger Johan Magnusson.

…för Sveriges Viable cities

Fram till 2050 kommer 20 producent av koldioxidreduktionen i atmosfären att drivas av möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Det spår World Economic Forum (EWF). UTTC har fokus på öppen forskning och genomförande för de 23 svenska städer som ingår i Viable Cities och som siktar på klimatneutralitet år 2030.

– Städerna i Viable Cities-programmet har skrivit enskilda klimatkontrakt med ett antal myndigheter som företräder svenska staten. I dessa kontrakt definieras städernas klimatmål. Målsättningen med detta kompetenscenter är att identifiera och skala upp praktiska lösningar för att implementera Agenda 2030 i dessa städer. Vår ambition är att strukturera den viktigaste kunskapen som finns inom digital, grön omställning för att hjälpa svenska städer göra rätt val, baserat på validerade lösningar, säger Carl Piva, vd för Internetstiftelsen.

10 november 2023Uppdaterad 10 november 2023Reporter Tim LefflerhållbarhetFoto Rise, Internetstiftelsen, Göteborgs universitet, Vinnova

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng