Ny undersökning: Många svenskar saknar nödvändiga digitala jobbkunskaper

Två Kvinnor Vid En Dator; Servicenow, Undersökning, Digit

I en ny undersökning från Servicenow svarar mer än varannan svensk att hen hade känt sig mer säker på arbetsmarknaden med en extra teknisk eller digital utbildning i bagaget.

– Trots att en stor del av svenskarna känner att de idag inte har all ny kunskap som krävs, är många positivt inställda till att lära sig mer och fortsätta utveckla sina digitala kunskaper. Utvecklingen går just nu snabbare är någonsin, och för arbetsgivare idag är det otroligt viktigt att utbilda sina anställda och ge dem rätt förutsättningar för att utvecklas, säger Victoria Rosell, Sverigechef på Servicenow, i ett pressmeddelande.

Underökningen har ett underlag på 5 500 personer i arbetslivet från nio länder. Tyskland, Frankrike, Irland, Nederländerna och Sverige är några av dessa, och från Sverige ingick 500 personer i underökningen.

Var tredje svarande tycker inte att den utbildning man har gått har varit tillräckligt förberedande för arbetslivet, och två tredjedelar anser sig inte ha de digitala kunskaper som krävs för att vara framgångsrika en hel karriär. 13 procent tycker redan nu att kunskapen man har är undermålig.

Överlag positiv till utbildning

Även om runt 40 procent tycker att det är svårt att få in vidareutbildning i sitt nuvarande schema – en utbildning vars innehåll dessutom kan vara förlegad snabbt – är två av tre positiva till att fortsätta att utveckla sina digitala kunskaper för att skaffa sig konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

Dessutom framkom det i undersökningen att över hälften (56 procent) tycker att utbildning inom både AI och kodning bör vara obligatoriskt innan 18 års ålder.

– AI och digitala verktyg är redan idag otroligt viktigt och kommer att vara en stor del av framtidens arbetsplats. Det är absolut inte omöjligt att AI kommer bli en obligatorisk del av utbildning eftersom det är en kunskap som vi alla behöver ha i framtiden, säger Victoria Rosell.

13 november 2023Uppdaterad 16 november 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng