Ny rapport: Svenska folket allt mer negativa till AI

Svenska Folket Och Ai

Foto: Adobe stock

Svenskarnas inställning till AI har försämrats kraftigt, och är nu nere på rekordnivå, visar den nya undersökningen Svenska Folket och AI. Hälften av deltagarna i undersökningen tror även att AI kommer att skapa ett större digitalt utanförskap, jämfört med 11 procent som tror att AI kan bidra till ett mer jämlikt samhälle.

– Vi ser bland annat att de senaste två årens alltmer negativa mediarepportering om AI har färgat av sig på attityderna. Det handlar om allt från varningar som publicerats från forskare, skolfusk med ChatGPT till bilder och videos som manipuleras genom så kallade deep fakes, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence. 

Drygt var tredje, 35 procent, säger sig nu vara positiva till hur AI påverkar dem som privatperson, jämfört med 54 procent 2021. 

– Andelen som är positiva till AI är nu på den lägsta nivån sedan vi började genomföra undersökningarna 2018. Parallellt är andelen som är negativa rekordhög, säger Lukas Berg. 

Allt färre uppger sig använda AI

För två år sedan uppgav cirka en tredjedel att de använde AI varje dag, i år är siffran nere på 12 procent. Det kan förmodligen bero på att associationen till AI har förändrats. 

– En förklaring skulle kunna vara att associationen till AI har förändrats. Det skulle kunna vara så att att fler nu associerar användandet av AI till mer AI-specifika program, snarare än till applikationer i befintliga vardagstjänster som de redan använder, säger Lukas Berg. 

Varannan respondent tror även att AI kommer skapa ett ökat digitalt utanförskap, medan 11 procent tror att AI kan leda till ett mer jämlikt samhälle. Det största orosmolnet kring AI är att inte kunna skilja på vad som är äkta och fejk, vilket 60 procent oroar sig över. 

Demografiska skillnader 

Liksom tidigare år visar rapporten på stora demografiska skillnader i både inställning till AI och kunskap om tekniken. Generellt säger sig män ha mer kunskap om AI, och man använder det betydligt mer än kvinnor. Därutöver är högutbildade och höginkomsttagare mer positiva till AI än övriga deltagare. 

Karttjänster är fortfarande den AI-baserade tjänst som flest säger sig ha nytta av i sin vardag.

21 november 2023Uppdaterad 21 november 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng