Ny, digital samhällsbyggnadsprocess på gång

Rött Hus På Skogig Sjötomt; Lantmäteriet, Myndighet, Digit

Lantmäteriet har fått ett nytt regeringsuppdrag: Att ta fram ett förslag på en färdplan för fortsatt utveckling mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

– Regeringen arbetar för att förenkla och effektivisera byggprocessen för att uppnå kortare ledtider. Ett led i det arbetet är att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen vilket flera myndigheter de senaste åren har påbörjat arbetet med. Nu vill vi se över hur vi kan ta ett samlat grepp med en gemensam målbild för att kunna fortsätta utveckla digitaliseringen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, i ett pressmeddelande.

Fortsatt utveckling av nationell geodataplattform

Till den 30 april 2024 ska Lantmäteriet i nära samarbete med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och länsstyrelserna ha tagit fram ett förslag till en ny färdplan för utveckling mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

Lantmäteriet, Boverket och länsstyrelserna har redan idag arbetat med att lägga grunden till en sådan process, vilket bland annat har resulterat i en nationell geodataplattform (NGO). Därför vill regeringen vill tillvarata denna samlade erfarenhet i kommande arbete.

I samhällsbyggnadsprocessen ingår delprocesser såsom bygglov, fastighetsförvaltning, markarbete, markanvändning, översiktsplanering och detaljplanering.

15 november 2023Uppdaterad 15 november 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng