LiU leder europeiskt projekt för ny språk-AI

Digitalt Ansikte Som Pratar; Liu, Heintz, Ai

Linköpings universitet leder en europeisk satsning för att ta fram en tillförlitlig språk-AI. Förhoppningen är att den ska vara mer pålitlig än nuvarande modeller på marknaden.  

– Vår hypotes är att om du tränar upp en språkmodell på närliggande språk, det vill säga från samma språkfamilj, får du bättre kvalitet än om du blandar in språk från en helt annan språkfamilj. Genom att vi samlar alla de aktörer som i norra Europa har praktisk erfarenhet av att bygga storskaliga språkmodeller, kan vi lära av varandra, säger Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till Sverige Radio.

Privata och akademiska aktörer i Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland och Nederländerna som tillsammans ska ta fram en ny AI för språk. Projektet får 70 miljoner kronor från Horizon Europe – ett sju år långt vetenskapligt forsknings- och innovationsinitiativ inom EU.

Öppen modell

Inom ramarna för projektet vill man enligt Sveriges Radio göra språkmodellen så öppen och tillgänglig som möjlig, så att forskare, företag, myndigheter, och även privatpersoner, kan bygga egna verktyg med automatisk språkhantering. Idag går detta inte att göra med exempelvis ChatGPT.

– Det vi vill är att underlätta för fler att bygga sina egna modeller, säger Fredrik Heintz.

Inga faktafel

Ett av huvudmålen är att bygga en pålitligt AI som inte är ologisk och som inte riskerar att rapportera faktafel, vilket är ett vanligt problem med dagens språkmodeller.

– Först kan den säga en sak och sen säga motsatsen i samma dialog utan att inse att det inte hänger ihop. Detta vill vi förbättra, och överlag göra de mer faktabaserade och tillitsfulla, säger Fredrik Heintz till Sveriges Radio.

13 november 2023Uppdaterad 13 november 2023Reporter Tim LeffleraiFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng