Flen satsar på edtech center och VR – ska få fler elever till STEM-ämnen

Mogens Och Jonny

Mogens Lauridsen, projektledare Edtech Flen och Jonny Björk, gymnasielärare och utbildare på Edtech Flen. Foto: Flens kommun

Det nya, digitala lärcentret Edtech Flen ska öka intresset för teknik- och naturvetenskapliga program bland kommunens ungdomar. Via lärcentret kan elever från årskurs 2 upp till och med gymnasiet testa på bland annat VR. Tekniken kan även nyttjas för språkinlärning för kommunens icke-svenskfödda elever.

Den 24:e augusti öppnade Flens Kommun det digitala lärcentret Edtech Flen. Lärcentret är en av 25 noder i Modda Sörmland – ett digifysiskt science center som förvaltas av Region Sörmland.

Syftet med Edtech Flen är att inspirera barn och unga i olika åldrar till ökad kreativitet och fördjupade kunskaper inom bland annat teknik, matematik och naturvetenskap.

– I en inledande analys såg vi statistik på att orter som innehar ett science center har en högre andel gymnasiesökande till tekniska och naturvetenskapliga program.

– Statistiken visar att ungdomar i Flen tappar intresset för teknik, matematik och naturvetenskap i en relativt tidig ålder. Med Edtech Flen vill vi inspirera till ett ökat intresse för dessa ämnen, säger Mogens Lauridsen, projektledare Edtech Flen.

Via Edtech Flen kan ungdomar ända från andra klass upp till och med gymnasiet testa på bland annat VR och XR.

Kommunen har köpt in runt 100 VR-headset som kan nyttjas till alla möjliga sorters upplevelser. VR-miljöerna är skapade utifrån den svenska läroplanen och ska förhoppningsvis leda till en högre måluppfyllande.

– För de yngsta kan det handla om enkla saker, som att se dinosaurier.

– För de äldre kan det handla om fysiklabbar där eleven i VR-miljö bevittnar hur Arkimedes princip fungerar. Eller så kan de besöka British Museum i London eller se Anne Franks gömställe under andra världskriget. Vissa saker är svårare att greppa fullt ut om man inte upplever dem, och här kan tekniken öka autenticiteten.

VR för språkinlärning

Flen har ett högt antal icke-svenskfödda bland kommunens yngre elever. Här kan VR hjälpa till med språkinlärning, menar Mogens Lauridsen.

– Det finns mycket begreppsträning i VR-miljön och vi ser att när elever tar hjälp av varandra så tränas även språket på ett lustfyllt sätt.

Men för att kunna utbilda elever via VR krävs självklart att även lärarna kan tekniken. Här har Flen utbildat 15 ambassadörer, varav en av dem är Jonny Björk som fick sin utbildning av Modda Sörmland.

– Nu utbildar vi fler lärare från Flens kommun och andra regioner står på tur, säger Jonny Björk, gymnasielärare och utbildare på Edtech Flen.

Lärare kan träna upp sin förmåga i att bemöta elever med psykisk ohälsa i VR-miljön, exempelvis gällande vilka ord de ska använda och hur de kan agera för att en situation inte ska eskalera.

Kan nyttjas inom vård- och omsorg

Mogens Lauridsen menar också att VR-miljöerna kommer att vara till gagn för annan skolpersonal och andra yrkessektorer i framtiden.

– VR kan användas inom exempelvis vård- och omsorg för att träna på hur man ska bemöta en aggressiv anhörig, och poliser kan träna på inrymningar. Så tekniken kan komma att användas bredare inom kommunen framöver.

Vad har ni stött på för utmaningar i arbetet med den nya tekniken och Edtech Flen?

– En utmaning är bristen på material. Det finns självklart inte lika mycket färdigt VR-läromaterial som det finns fysiska böcker. Men det kommer mer och mer, och här är vi själva med och skapar nytt material. Samtidigt omvärldsbevakar vi mycket för att se vad som tas fram i andra kommuner och länder.

Vi ser projektet som ett stöd för en framtida kompetensförsörjning av näringslivet i regionen.

– Inom skolvärlden är också allt som är nytt en aning skrämmande. Det folk inte känner till blir lite luddigt, vilket kräver att man förklarar nyttan på ett pedagogiskt sätt och implementerar tekniken så bra som möjligt. Det är lättare att säga nej innan man vet vad det handlar om, säger Mogens Lauridsen.

Vad hoppas ni på att Edtech Flen ska innebära för kommunen de kommande åren?

– Att fler elever söker sig till de teknik- och naturvetenskapliga programmen vilket är något som verkligen behövs. Vi ser projektet som ett stöd för en framtida kompetensförsörjning av näringslivet i regionen. Detta står inte i projektplanen men vi ser att det är en av många potentiella ringar på vattnet, säger Mogens Lauridsen.

– Vi ser även att tekniken kommer att innebära kompetensutveckling för skolpersonal och andra yrkesgrupper. Edtech Flen är en investering i kommunens framtid, säger Jonny Björk.

17 november 2023Uppdaterad 17 november 2023Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng