Fartyg får inte alltid digitaliseringen att flyta

fartyg till havs

Foto: Adobe Stock

Svensk sjöfart har i samarbete med Chalmers tekniska högskola undersökt digitaliseringens effekter ombord på fartyg. Trots en hel del positiva följder riskerar tekniken att bli en stressfaktor och orsaka både ineffektivitet och kontraproduktivitet. Resultaten av projektet ska nu undersökas vidare, med fokus på supportfrågor.

Projektet vid namn ”Digitaliseringens påverkan på sjösäkerhet och besättningens arbetsmiljö” finansieras av Trafikverket och syftar till att öka förståelsen av hur incidenter och problem kopplat till införandet av digitalisering och automatisering påverkar de som jobbar ombord. Bland deltagarna i studien, som drivits sedan våren 2022, återfinns representanter från myndigheter, rederier, akademi och it-leverantörer. Ett av rederierna som deltagit är Rederi AB Eckerö, vars Safety Manager Sven Rosenqvist menar att projektet bland annat synliggjort kunskapsluckor i hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön.

– Digitalisering och automation omfattar i princip alla funktioner ombord och utvecklingen drivs ofta av industrin och leverantörer, med argument om utlovad effektivisering och avlastning av manuell hantering. Men vi som operatörer behöver verkligen följa med i utvecklingen och dels försöka se till att nya system verkligen fungerar i arbetsmiljön ombord för användarna, dels att det inte uppstår några konflikter med de regelverk och säkerhetskrav som vi måste följa, säger Sten Rosenqvist.

Han lyfter också vikten av utbildning och träning för de som arbetar ombord, för att digitaliseringen ska nå sin fulla potential. När det väl lyckas, konstaterar operatörerna i projektet att verktygen sparar tid, effektiviserar deras arbete och klarar av att göra uppgifter som analoga system inte kan.

Systemuppdateringar och buggar medför utmaningar

Bland de områden som kräver förbättringar återfinns alltför komplexa och icke-ändamålsenliga system, omogen teknik som inte upplevs färdigutvecklad, buggar i system, alltför omfattande informationsflöden och höga krav på nya arbetssätt och processer. Dessutom konstateras att systemuppdateringar sker utan förvarningar och orsakar högre grad av störningar och problem än innan. När fel uppstår saknar operatörerna pålitlig och tillgänglig teknisk support, något som kan vara kritiskt för säkerheten ombord.  

– Ett av de mest överhängande problemen som uppstår i samband med digitalisering ombord är brister i supporten. Bristerna har flera dimensioner, supporten är inte alltid lätt att nå, har långa svarstider och är inte alltid tillgängligt dygnet runt. Detta har i vissa fall stört fartygets drift, påverkat säkerheten ombord och hindrat fartyget från att lämna hamn, säger Monica Lundh, docent vid Maritma studier på Chalmers och projektdeltagare.

Denna problematik kommer nu att undersökas vidare, då Trafikverket beviljat projektgruppen finansiering för att kunna gräva vidare i frågor som rör just supportfunktionerna.

9 november 2023Uppdaterad 9 november 2023Reporter Therese Bengtner

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng