Därför bygger VGR ett eget 5G-nät

– Jag tror aldrig att jag har arbetat med en förändring som kommer att få en så stor och positiv påverkan för regionens förvaltningar och bolag, säger Tony Hertz, VGR. Foto: Fredrik Kron/Voister

Västra Götalandsregionen (VGR) är tidigt ute som offentlig aktör att bygga ett eget 5G-nät. Syftet är i första hand att få till en smart, snabb och smidig kommunikation inom regionens vård- och omsorgsinrättningar, men programansvarig Tony Hertz är övertygad om att positiva effekter finns att vänta för regionens alla övriga förvaltningar och bolag.

 

– VGR-5G innebär att VGR kommer att bygga ett eget, privat 5G-nät med fokus på inomhustäckning i våra fastigheter. Det är den ena delen. Den andra delen är att vi är en av de nya operatörerna i Sverige, vilket innebär att vi har en egen operatörslicens. Det är därmed ett väldigt annorlunda program som kommer att hålla på i flera år, säger Tony Hertz, programledare VGR-5G, Västra Götalandsregionen.

Vad innebär VGR-5G?

– Grunden för detta 5G-program är ett beslut från 2020 som handlar om att de cirka 25 000 så kallade DECT-telefoner som idag används inom bland annat hälso- och sjukvården, ska fasas ut. Därför behövs det en ny lösning för detta, som ska vara baserad på mobilteknik. Det gjordes en förstudie och rekommendationen blev det vi håller på att exekvera nu. Fokus initialt var hälso- och sjukvården, men vi kommer i och med detta nya program att kunna skapa möjligheter för kollektivtrafiken med navigerings- och positioneringstjänster, för naturbruksverksamheter som använder drönare, med mera. Men fokus ligger initialt på hälso- och sjukvården.

– Tittar du på någon inom vården idag kanske vederbörande har en privat mobiltelefon, en VGR-telefon, en personsökare, DECT-telefon, och i vissa fall en så kallad Rakelenhet. Det är ju ett cowboybälte av utrustning. Och det vi möjliggör med vår 5G-satsning är att vi kan ersätta alla dessa enheter med en enda enhet i form av en mobiltelefon.

– En annan extremt positiv effekt av detta är det man kallar ”mission critical”, alltså funktioner som gör att du kan trycka ut meddelande och sända brett eller riktat till medarbetare, och du kan prioritera trafik för en specifik målgrupp i händelse av nöd eller kris.

– En annan stor möjliggörare med tekniken är inom hemsjukvården. Vi konstaterar att vi blir allt äldre och att våra sjukhus kanske inte är rustade för att ha kapacitet för att tillhandahålla vård till alla dessa äldre. Och den här tekniken gör att vi skulle kunna koppla upp dig i ditt hem med en tillräckligt trygg och säker kommunikation för att kunna placera medicinteknisk utrustning hos dig.

Och du nämnde att VGR är en av de första med en sådan här satsning. Hur nytt är det här?

– Jag tror fortfarande att vi är först ut med det vi avser att göra. Det finns företag som har egna 5G-nät, men ofta är det en av operatörerna som byggt detta. Om vi är absolut först ska jag låta vara osagt, men oaktat vilket kan vi inte ringa någon av de andra 20 regionerna och fråga hur de har gjort. Det finns för och nackdelar med att vara först.

Vilka är fördelarna?

– Den stora fördelen är att det finns väldigt lite arv att ta hänsyn till. Vi kan designa och bygga efter eget huvud och de förutsättningarna vi har. VGR är väldigt stort, och det finns väldigt många aktörer att ta hänsyn till.

Och utmaningarna?

– Det finns en utmaning generellt sett om du arbetar med regional förändring som påverkar väldigt stor del av regionens förvaltningar och bolag. Det finns en inbyggd tröghet i det. Men en utmaning för det här specifikt är att vi måste utveckla processer och rutiner från början, givet att vi är först. Den kanske största utmaningen är kompetensbehovet. Om vi tittar på hela kompetensområdet som berörs utav en sådan här etablering, är det kompetens som VGR i mångt och mycket inte har idag. Och det är heller inte konsulter eller stöd som du bara kan ringa och ta till dig, utan det är en svår kompetens att komma åt idag i Sverige.

Hur arbetar ni för att lösa den utmaningen?

– Vi har fortfarande en tilltro att försöka utveckla den kompetens vi redan har hos oss idag. Detta är ett projekt som kommer att sträcka sig över flera år och jag ska inte hymla med att vi behöver hitta allianser för att lösa vissa funktioner.

Men en mer 5G-kompetent region kommer vi att få se?

– Ja, det hoppas jag att vi får se inom väldigt kort.

Och vilka fler fördelar ser ni ur ett användarperspektiv?

– Jag har varit i regionen länge, men jag tror aldrig att jag har arbetat med en förändring som kommer att få en så stor och positiv påverkan för regionens förvaltningar och bolag. Jag har kunnat stå i en hiss med en läkare på Sahlgrenska sjukhuset och berätta vad vi gör och fått till svar att ”Ja, det här vill vi ha!”. Så det är en ohyggligt tacksam arbetsuppgift. Det här kommer att möjliggöra så mycket.

Det finns utmaningar som kan lösas både i närtid och på längre sikt, är det så?

– Så är det. Nu bygger vi en plattform baserad på 5G-teknik och skapar en stor mängd möjligheter för våra förvaltningar och bolag att kunna tillhandahålla tjänster på denna teknik framöver.

Och när får vi se de första effekterna?

– Nästa år. Vår färdplan säger att vi nu 2023 har gjort allt designarbete, och vi ligger till och med lite före den. Upphandlingsdialogerna är redan initierade, och dessa kommer vara vårt fokus under 2024. Och vi har redan pekat ut var vi ska börja bygga skarpt i liten skala, och det hoppas jag att vi gör nästa år.

23 november 2023Uppdaterad 27 november 2023Reporter Therese BengtnerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng