Två verksamheter, en säkerhetslösning i Hagfors

Johnny Lövgren, Hagfors kommun. Foto: Fredrik Kron/Voister

Hagfors kommun arbetar med att få till säkra inloggningar inför digitala nationella prov. Och i samma verktyg vill it-chef Johnny Lövgren också få till en tjänst som kan användas i omsorgen. Förhoppningen är att knäcka koden för säkra inloggningar för fler verksamheter i kommunen.

– Just nu står säkerhetsfrågor högt i kurs i Hagfors kommun. Det gäller både inför digitala nationella prov (DNP) på våra skolor, och inom äldreomsorgen när det gäller mobildokumentation. Så vi tittar på lösningar för säkra inloggningar, säger Johnny Lövgren, it-chef, Hagfors kommun.

Hur ska dessa olika inloggningar gifta sig?

– Säkerhet som säkerhet, tänker vi. Vi försöker konsolidera detta så att vi kan ha ett verktyg för att hantera båda miljöer, och vidare i kommunen som helhet, så att det inte blir så spretigt med olika lösningar för olika verksamheter. Vi arbetar parallellt med dessa två områden eftersom att de har särskilda säkerhetskrav. För hemtjänsten kommer det innebära en ökad säkerhet och effektivitet, och i fallet med digitala nationella prov handlar det om att tillmötesgå de krav som ställs från Skolverket.

 Vilka är utmaningen med att få till dessa två inloggningar i samma lösning?

– Att få till det på ett så smidigt sätt som möjligt, så att de som ska nyttja systemet inte känner att det är betungande. Det kanske inte är exempelvis bank-id vi ska ha för att logga in eftersom att en del skulle kunna vara obekväma med att använda sina privata nycklar i arbetet, utan vi kanske får titta på andra lösningar. En annan utmaning är att få allt att lira ihop med de krav som ställs på säkerheten till DNP.

Tar ni både höjd för att göra det så säkert som möjligt, samtidigt som förhoppningen är att det ska gå att använda i andra verksamheter på sikt?

– Precis. Det är kostsamt för en liten kommun, som vi är, att investera i säkerhet. Då vill man ju få med en så stor del av organisationen som möjligt i den lösning man sätter upp.

 Och till nästa år ska detta vara på plats inför DNP?

– Ja. I skolan är detta bara en del av inloggningen mot Skolfederation (en svensk identitetsfederation inom utbildningssektorn, reds. anm.). När det kommer till infrastrukturen i övrigt tycker jag att vi ligger bra till inför DNP.

24 oktober 2023Uppdaterad 27 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Fredrik Kron/Voister, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng