Teknikföretagen och Unionen överens om ny anställningsform

Två Personer Skakar Hand; Etableringsjobb, Unionen, Teknikföretagen

En ny anställningsform ska underlätta för arbetssökande att få jobb och för företag att anställa. Dessa så kallade etableringsjobb är ett initiativ från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och fackförbundet Unionen och riktar sig till exempelvis nyanlända och långtidsarbetslösa.

– Det unika med etableringsjobben är att administrationen för företagen är förenklad. Som initiativtagare till reformen är vi väldigt glada att Teknikföretagen sluter det första avtalet om etableringsjobb, säger Anna Nordin, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, i ett pressmeddelande.

Ett slag för den svenska modellen

Etableringsjobben kommer vara möjliga att teckna från och med 1 januari 2024 och fungerar som en visstidsanställning som kombinerar arbete och utbildning. Kostnaden fördelas på staten och arbetsgivaren. Arbetsgivaren står betalar ut 7 654 kronor till den anställde, som får ansöka hos staten för den kompletterande summan.

Redan 2022 antogs ett övergripande avtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och Unionen, runt etableringsjobben.

– Det är glädjande att de första avtalen nu är påskrivna och att företagen därmed kan börja använda sig av etableringsjobb. Anställningsformen som parterna har förhandlat fram är ett bevis på att den svenska modellen levererar effektiva lösningar på samhällsproblem, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen, i ett pressmeddelande.

Viktigt inkluderingsverktyg

Etableringsjobbformen kan tillämpas i max 24 månader, och kan därefter gå över i en tillsvidareanställning.

– Ett etableringsjobb kan ge någon som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet att skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som krävs för att få en tillsvidareanställning. Det gäller både långtidsarbetslösa, nyanlända personer och personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det är ett viktigt verktyg för ökad integration och inkludering på arbetsmarknaden, konstaterar Martin Wästfelt.

12 december 2023Uppdaterad 12 december 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng