Svenskarna och internet 2023: Brottsbekämpning trumfar integritet och X växer

Dam Sitter Med Telefon I Soffan Tsmns Med Familj; Övervaknignskamera; X Och Twitter; Svenskarna Och Internet 2023, Internetstiftelsen

Vid brottsbekämpning är det okej att tumma på nätintegriteten, Tiktok och X växer, och en av tre tror att AI kommer ha en negativ påverkan på framtiden. Det är några av de vitt skilda fynden i Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet.

– I en orolig omvärld och med en samhällsdebatt som inte alltid bygger på fakta känns det viktigt att presentera denna omfattande rapport. Vår förhoppning är att alla som arbetar med digitalisering ska använda rapporten för att ta kloka beslut och göra vägval som bygger på välinformerad grund. Politiker och beslutsfattare måste balansera vad som är rätt beslut på sikt med de tydliga svängningar vi kan se i opinionen här och nu, säger Carl Piva, vd, Internetstiftelsen, i ett pressmeddelande.

Integritet både viktig och oviktig

När det handlar om att bekämpa brott tycker 70 procent av de tillfrågade i Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och Internet att den personliga integriteten får ge vika, och att kameraövervakning med ansiktsigenkänning ska vara tillåten på offentlig plats. Ännu fler, 9 av 10, tycker också att polisen ska ha rätt att undersöka privata nätkonversationer vid brottsmisstanke.

– Paradoxalt nog känner drygt hälften av svenskarna sig kränkta om någon samlar in deras personliga data. Lika stor andel tycker inte att det är okej att arbetsgivare googlar på dem inför en anställning. Men klart är att när det kommer till brottsbekämpning tycker svenskarna att man får tumma på integriteten, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen.

Vidare på brottsspåret, tror 8 av 10 att det är sannolikt att främmande makt kan komma över samhällskritisk information via olika former av cyberattacker i Sverige.

AI-rädsla

Hur kommer AI att påverka framtiden? En tredjedel tror på en negativ påverkan, medan knappt en av fem tror att AI kan komma att ha en positiv påverkan. Över alla åldrar har 3 av 10 har testat ett AI-verktyg, medan 60 procent av alla mellan 18 och 34 har testat tekniken.

– Att AI är något av en vattendelare har blivit tydligt det senaste året. Vi hör och ser både de som tror att AI kommer att lösa många svåra utmaningar och problem, och de som tror att det blir mänsklighetens undergång. Vi kan konstatera att de allra flesta inte har använt AI och att den allmänna kunskapen behöver höjas, säger Jannike Tillå.

Tiktok och X växer

Tiktok fortsätter att växa hos 00-talisterna. Tre fjärdedelar finns på plattformen. Även X – som tidigare hette Twitter, men som med sin nya ägare Elon Musk genomgick ett namnbyte under sommaren – växer. Mest ökar X i popularitet bland 90- och 00-talister, och uppges användas av 20 procent av svenskarna, varav 9 procent använder den dagligen. (En ökning med 2 procentenheter i bägge fall, jämfört med förra året.)

– När Trump var som störst på Twitter lockades många av hans kontroverser. Jag tror att det är lite samma med Musk nu, hans uttalanden gör folk nyfikna, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, som tagit fram rapporten, till Svenska Dagbladet.

Har debatten kring Kinas inflytande över Tiktok påverkat populariteten?

– Den ser inte ut att ha gjort det på ungdomarna, men det skulle kunna vara en anledning till att äldre inte väljer att ansluta, säger Måns Jonasson till SvD.

Några fynd från Svenskarna och internet 2023

 • Endast 4 procent av befolkningen använder inte internet
 • En tredjedel tror att internet har en positiv påverkan på klimatet och miljön, inte ens hälften så många ser en negativ klimatpåverkan
 • Varannan svensk har inte återvunnit en enda avlagd digital enhet de senaste fem åren – personligt innehåll på enheterna är en av de avgörande orsakerna till att inte återvinna
 • 2 av 3 känner till Darknet – men bara två procent har besökt Darknet senaste året
 • 3 av 4 svenskar använder Wikipedia – knappt var fjärde litar på att innehållet i huvudsak är sant
 • 7 av 10 vill inte ha riktad reklam på nätet
 • Drygt hälften känner sig kränkta om någon samlar in deras personliga data på nätet
 • Drygt hälften anser inte att det är okej att en arbetsgivare googlar på dem inför en anställning
 • 7 av 10 tycker att det ska vara tillåtet med kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentlig plats för att underlätta brottsbekämpning
 • 9 av 10 tycker att polisen vid misstanke om brott ska ha rätt att ta del av privata konversationer på nätet
 • Var tjugonde har utsatts för näthat år 2023 – män drabbas i högre grad än kvinnor
 • Hälften av svenskarna avstår att kommentera inlägg av rädsla för näthat – fler kvinnor än män avstår
 • Mer än var tredje svensk följer någon på nätet för att ta del av samhällsnyheter – listan toppas av Magdalena Andersson, följt av Ulf Kristersson, Ebba Busch och Marcus Oscarsson
 • Var tredje svensk har ökat sin nyhetskonsumtion till följd av kriget i Ukraina och var fjärde har blivit mer källkritisk
 • Var tredje har inte läst eller lyssnat på en bok år 2023 – unga män läser minst av alla
 • Tiktok växer mest av alla sociala medier. Bland befolkningen i stort är en fjärdedel Tiktok-användare, men bland 00-talister är siffran tre fjärdedelar

Källa: Internetstiftelsen

10 oktober 2023Uppdaterad 10 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng